Eiendomsoverdragelser:

Sortlandsmann i rettsstrid om gasselskap: