torsdag 06.05 2021

«Bondeopprør som Senterpartiet støtter»

«Norsk basepolitikk ligger fast»

«Et løft for kvinnehelse!»

onsdag 05.05 2021

«En verdensledende sjømatnasjon»

«Et dobbelt spor med tidobbel grønn gevinst»

«Er det så nøye om Vesterålen er et bærekraftig reisemål?»

tirsdag 04.05 2021

«Tid for Nordland» 

mandag 03.05 2021

«Her vil jeg bygge og her vil jeg bo!»

«Hamsun og sjelens renselse med skylappenes perspektiv»

søndag 02.05 2021

«Tar innersvingen på kystsoneplanen»

På vegne av Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Vesterålen Turlag, Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland påpeker Forum for natur og friluftsliv Nordland at de er kritiske til utviklingen.

«Nord-Norgebanen og sametingspresidenten»

lørdag 01.05 2021

«Å se lengre enn egen nesetipp kan være krevende»

fredag 30.04 2021

«Sover kulturhusene i Vesterålen i timen?»

«Mer netthandel og gigantiske datasenter, er det slik vi vil ha framtida vår?»

torsdag 29.04 2021

«Er ikke grundere og bedriftseiere høyst vanlige folk?»

«Trafikksikkerheten skal stå i høysetet»

onsdag 28.04 2021

«Rødt vil kompensere bortfall av statlige midler til psykiatrien»

tirsdag 27.04 2021

«Savner havbruk i Maritim Stortingsmelding»

Maritimt Forum Nord kjenner seg godt igjen i flere av merknadene og forslag til ny Maritim Stortingsmelding. – Vi savner likevel fokus på maritim virksomhet rundt havbruksnæringen, sier Tor Husjord.