onsdag 21.08 2019

«Økonomi er definitivt ikke et argument for å opprettholde de to skolene»

«Flere kommuner har innsett de demokratisk uforsvarlige og praktisk dysfunksjonelle sider ved den organiseringa Sortland kommune holder fast ved»

«Hva med oss førstegangsvelgere?»

tirsdag 20.08 2019

«Sjømatnæringen er og blir fremtidsnæring nr. 1»

Sjømatnæringen skapte for første gang verdier for over 100 milliarder kroner. All ære til sjømatbedriftene i Nordland, som har bidratt til denne rekorden.

«Rødt blåmandager»

«Feil tall om eiendomsskatten i Hadsel»

«Jeg vil aller først forsikre Utdanningsforbundet om at det er svært viktig for meg som ordfører å sikre at alle elevene får ei forsvarlig svømmeopplæring»

«Haterne i vennelista i drar meg tilbake til 22.juli»

«De Grønne støtter rett til heltid, men også retten til å velge selv»

«Ja til gratis skolefritidsordning»

mandag 19.08 2019

«Vesterålen kan bli en tungvekter innen bærekraftig turisme»

«Rødt vil ha rask bygging av nytt sykehjem med innretning for medborgere som har sykdommen demens»

«Rust opp Nord Norges infrastruktur, stopp forfallet på fylkesveiene»

«Høytlønte må betale mest i egenandeler!»

«Blåmandag for Rødt»

søndag 18.08 2019

«Øksnes Venstre vil ha leksefri skole»

Med utgangspunkt i kunnskap om hva som gir best læring, vil Øksnes Venstre fokusere på faktorer som lærernes tilbakemeldinger, forhold til elevene, og ledelse og klarhet i klasserommet.

«1.000 kroner i bompenger over fjorden til Bodø»

«Løsningen på Nord-Norges problemer»