mandag 09.07 2018

Halvar Rønneberg:

– Jeg har ikke forståelse for at en legger ned en allerede meget marginalt rutetilbud for eventuelle skolelever mellom Vesterålen og Rå VGS

I et brev til Nordland Fylkeskommune og Samferdselssjefen, kritiserer Halvar Rønneberg fra Andøy Nordland Fylkeskommunes planlagt nedleggelse av tilbud.

søndag 08.07 2018

– Fisken sikrer norsk velferd

Europa vil ha mer norsk fisk, og sjømatnæringen har satt omsetningsrekord.  Første halvår i 2018 har Norge eksportert 1,4 millioner tonn med sjømat, som er en økning på 10 prosent.

lørdag 07.07 2018

– Når legen ikke undersøker

Når legene ikke undersøker pasientene grundig, kan det bære galt av sted. Historien Vol brakte forleden om vesterålskvinnen som gikk i lang tid med uoppdaget tarmkreft er både rystende og trist lesing. Historien er dessverre ikke unik i Vesterålen.

– Alle fortjener ferie

De fleste i Norge kan nå se fram til noen fine feriedager, med fri fra jobb og skole og med planer om turer og opplevelser.  Noen – og stadig flere – kan ikke det. 

Sterkere kystvakt og tryggere farvann

Kystvakten har i generasjoner bidratt til å passe på havområdene våre. Nå styrker vi de med nye og flere fartøy.

fredag 06.07 2018

Korrigeringer:  Klager etter ferieavslag

– Penger til kommunekassa bidrar til vekst i oppdrettsnæringen

Oppdrettere langs norskekysten bruker våre viktigste naturressurser, store sjøområder som er tilrettelagt og særlig godt egnet for oppdrett av laks og ørret. Dette gir enorm verdiskaping for private aktører og storsamfunnet. Nå er det vertskommunenes tur til å bli tilgodesett på en mer rettferdig og forutsigbar måte.

– Fast ansatte eller innleie?

I mange bransjer er det blitt vanlig å leie inn arbeidskraft i tillegg til egne faste ansatte. Ikke bare ved sykdom eller vikariater, men på fast basis. Det gjør noe med arbeidslivet i Nordland.

torsdag 05.07 2018

Toine C. Sannes, MDG:

– Uklokt lakseforslag fra SV 

onsdag 04.07 2018

– Høyre-Stenslands velferdseventyr

tirsdag 03.07 2018

Setter Høyre private foran kommunens interesser i formannskapet?

En av Høyres påstander er at Rødt går inn for mer hemmelighold i Sortland kommune.

Erna glemmer de andre truslene mot havet

Det siste året har det med rette vært fokus på plastforurensningen av havet. Men det er viktig å huske på at vi må gjøre mer for havet enn å stanse plasten.

Redningsselskapet og Nordland Røde Kors:

– Sammen kan vi redde liv i sommer!

Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet gjennom å være fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en hendelse.

mandag 02.07 2018

– Høyre ber fylkesrådet ta grep etter narkotikaavsløringer!

– På tide med mer åpenhet, Ellingsen!

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre, etterlyser mer åpenhet fra Christoffer Ellingsen.

– Velferdsinnovatører

søndag 01.07 2018

Sagaen om Kjærlighetshaugen, eller «Prinsessa» som ingen kunne målbinde.

Den 29 juni behandlet Teknisk hovedutvalg sak 68/18 - Klagebehandling på dispensasjonsvedtak i saken - Kjærlighetshaugen - Rekkefølgebestemmelser.

torsdag 28.06 2018

– Erna Solberg i vranglås

Oddmund Enoksen mener Erna Solberg har gått i vranglås.