onsdag 10.04 2019

«Lave fødselstall krever ny politikk»

«Bygg veien nå og gjør klart inngangsporten til Storheia Arena»

tirsdag 09.04 2019

«Regjeringen jobber hver eneste dag for at sjømatnæringen skal fortsette å vokse. Arbeiderpartiet nevner den ikke med ett eneste ord.»

«Lovløse tilstander på veiene hindrer klimavennlig transport»

Ulovlige utenlandske vogntog gjør det livsfarlig langs veiene og undergraver klimavennlig sjøtransport. Med økende transportvekst er det avgjørende at det tas grep nå.

«Man skal holde det man lover, Jonas, Hadia og Bjørnar»

«Velkommen på laget Arbeiderpartiet»

mandag 08.04 2019

«Oppdrettsnæringen mangler incentiver til å drive miljøvennlig»

«Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder»

Potensialet i helsenæringen er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Men da må helsetjenesten og næringslivet jobbe bedre sammen.

søndag 07.04 2019

– Den beste måten å feire stemmeretten er å bruke den

I år er det 100 år siden Stortinget vedtok at alle myndige mennesker skulle ha stemmerett.

fredag 05.04 2019

«Trenger vi storflyplass i Lofoten og Vesterålen?»

torsdag 04.04 2019

«Ikke siden 1814, har Norge vært mer overstyrt av makter utenfor landet enn nå under EØS»

«Takk for at du gir håp»

onsdag 03.04 2019

«Vi kan ikke bare legge skylden på influencerne»

tirsdag 02.04 2019

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid.

- Mer forutsigbarhet rundt vindkraft

«Viktig melding til Arbeiderpartiets landsmøte om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja»

«Lykkentreff-huset ikke egna som barnehage?»

mandag 01.04 2019

«Jernbane er nødvendig»