søndag 05.07 2020

«Uten lærlinger stopper Norge og Nord-Norge»

lørdag 04.07 2020

«Tilsvar til Hans Fredrik Sørdal, daglig leder Nordland Fylkes Fiskarlag»

fredag 03.07 2020

«Stopp byråkratiseringen av lokalsamfunnene!»

Regjeringen vil ha Europas strengeste regelverk for organisering av lokale nettselskaper. Endringen treffer mange effektive selskaper som har stor samfunnsnytte. Det kan igjen gi dyrere strøm og true lokale arbeidsplasser.

– Pinlig samferdselskaos i Nordland

– Sigerfjordveien - forslag til tiltak og framdrift

– På stedet hvil med Rødt

torsdag 02.07 2020

«Tidenes politiske sentraliseringsvedtak – hvorfor Senterpartiet og Arbeiderpartiet?»

Minneord for Frank «Sele» Samuelsen

– Høyres bagatellisering av økonomien i Sortland

onsdag 01.07 2020

«Høie tar ikke bemanningskrisen ved fødeavdelingene på alvor»

mandag 29.06 2020

«Utfordring for eldre reisende med kollektiv transport i Nordland fylke»

«Savnet etter sosialt fellesskap påvirker barnehagelærerstudentenes motivasjon»

– Redningsselskapet enda viktigere i år

søndag 28.06 2020

– Næringsutvikling med konsekvenser med ukjent omfang

– Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

– Et bedre og mer tilgjengelig politi

– Elvekroken som bade- og rekreasjonssted i Sigerfjord - også for de neste generasjoner

Rune Frøyslie har kommet med et innlegg etter lørdagens folkemøte.

fredag 26.06 2020

– Takk, Kurt!