Arbeidstilsynet krever tiltak

Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt på 5.000 kroner dagen, dersom Andøy kommune ikke gjennomfører tiltak for å redusere helserisikoen for de ansatte, forårsaket av arbeidsmiljøet i brannstasjonene i Risøyhamn og på Andenes.

uavklart: Andøyposten har hatt mange håpefulle artikler med brannmannskaper i Andøy kommune. På bildet ser vi brannsjef Stein Andreassen og tillitsvalgt Jan Arild Hansen. arkivfoto: Tord viken 

Andøyposten

I et brev til Andøy kommune fra Arbeidstilsynet varsler seksjonsleder Marit Torsvik at de kommer til å få tvangsmulkt. Hun minner om tidligere korrespondanse i saken der det er gitt en rekke fristutsettelser på vedtak om pålegg fra 20. juli 2017, sist i et brev fra 24. mai 2019. Her fikk kommunen en frist til 31. desember for å oppfylle pålegget.