Feiret asfalt med moltebærkake og norske flagg

I 30 år har grendelaget Sørmela, Åknes og Haugen ventet på asfalt. Onsdag var det en realitet, og det ble behørig feiret med moltebærkake og norske flagg.

Alt klaffet i en storslagen feiring, da nyasfalten traff gammelasfalten på den strålende sommerdagen på Sandhaugene utenfor Sørmela. Fra venstre hytteeier Bengt Høyning, trafikkdirigerer Terje Bjørnstad, asfaltleggerne Svein Wenberg, Elias Blix og Morten Arntsen, trafikkdirigerer Egil Standal og fritidseiendomseier Dag Ivar Lund og Diana Pettersen. alle foto: mette-hælene b. Amundsen  Foto: Mette-Helene B. Amundsen

Andøyposten

Onsdag ettermiddag traff det nye asfaltdekket på 4,6 kilometer det gamle på Sandhaugene på fylkesvei 7700 mellom Bømyra og Åknes. Da troppet Dag Ivar Lund, som har barndomseiendommen sin i hevd på Åknes, opp med moltebærkake, kaffe og norske flagg.