Se bildene fra drodlinga:

Trekker frem kultur og frivillighet

Omtrent 80 personer møtte opp for å bidra i diskusjonen om hva Sortland som regionssenter i Vesterålen skal være i 2037.
Folket i bilder

På spørsmål fra debattleder Marianne Meløy, og prosjektleder i Deadline Media, Caroline Meier, svarte publikum på en rekke spørsmål om dagens, og framtidas Sortland. Styrker og svakheter ble trukket frem.