Andøy

Eiendom

Andel av Gnr 19, bnr 29 er overdratt fra Milly Lønnum til Odd Steinar Haugen (27.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Ringveien 4 (Gnr 42, bnr 165)

Fridtjof Nansensgate 65 B (Gnr 48, bnr 192) er overdratt for kr 600.000 fra Laila Otterholm til Leif Martin Otterholm og Sara-Kristine Loso (25.02.2019)

Fridtjof Nansensgate 62 (Gnr 48, bnr 277) er overdratt fra Sander Julian Pettersen til June H Jacobsen Pettersen (22.02.2019)

Gnr 9, bnr 93 er solgt for kr 600.000 fra Betongvarefabrikken As til Behrens Karl Byggmester As (19.02.2019)
Salget omfatter også Gnr 9, bnr 116

Gnr 26, bnr 128 er solgt for kr 400.000 fra Elisabeth Stavseth til Jenny Ridola Høyning og Øyvind Ridola Høyning (15.02.2019)

Gnr 21, bnr 297 er overdratt fra Rigmor Annie Karoliussen til Terje Karoliussen (15.02.2019)

Gnr 46, bnr 47 er overdratt fra Andøy Kommune til And Hus As (11.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 51, bnr 81

Andel av Gnr 39, bnr 90 er overdratt fra Bernt Jonny Lund til Jan Helge Lund (11.02.2019)

Andel av Gnr 39, bnr 90 er overdratt fra Knut Tranås til Jan Helge Lund (11.02.2019)

Andel av Gnr 20, bnr 86 er overdratt for kr 150.000 fra Jørn Roger Andersen, Monica Andersen, Rune Andersen og Tor Henning Andersen til Jan Erik Andersen (07.02.2019)

Gnr 13, bnr 43 er solgt for kr 20.000 fra Skjolde Sanietetsfor. til Sør Grunneierforening (04.02.2019)

Fjelldalsgate 12 (Gnr 48, bnr 168) er solgt for kr 650.000 fra Karstein Sigurd Ærø til Amal Hasan Jabur og Jasem Khalil Jabur (04.02.2019)

Gnr 16, bnr 5 er solgt for kr 400.000 fra Espen-Kristian Norum Næss til Arild Hanøy og Cesilie Valle Pedersen (01.02.2019)