Eiendom

Gnr 17, bnr 286, fnr 4 er overdratt til Kristoffersen Egil & Sønner As (22.02.2019)

Søbergsveien 58 (Gnr 39, bnr 77) er solgt for kr 625.000 fra Jorunn H Ellingsen til Agnete Rødsand Skog og Christer A Henriksen (22.02.2019)

Jennskarveien 10 (Gnr 69, bnr 19) er overdratt fra Agathe Adrianne Johansen til Anna Klara Olaussen, Arvid M S Johansen, Edvin Sigvard Johansen, Jan Harry Johansen, Kirsten M Fjellbakken, Kurt Johansen, Oddvar Edvard Johansen, Svanhild Klausen og Terje Ronald Johansen (22.02.2019)

Andel av Jennskarveien 10 (Gnr 69, bnr 19) er overdratt fra Kurt Johansen til Gunhild S Johansen og Marius Johansen (22.02.2019)

Fiskumyran 13 (Gnr 36, bnr 17) er overdratt fra Nordly Andersen til Inger Jonette Pedersen (22.02.2019)

Andel av Jennskarveien 10 (Gnr 69, bnr 19) er overdratt fra Anna Klara Olaussen, Arvid M S Johansen, Edvin Sigvard Johansen, Gunhild S Johansen, Kirsten M Fjellbakken, Marius Johansen, Oddvar Edvard Johansen, Svanhild Klausen og Terje Ronald Johansen til Jan Harry Johansen (22.02.2019)

Gnr 3, bnr 103 er solgt for kr 30.000 fra Heidi Kristoffersen og Håkon Gjerløw til Berit Merete Hegstad og Gunnar Hegstad (20.02.2019)

Andel av Krigsnesveien 24 (Gnr 49, bnr 18) er solgt for kr 150.000 fra Tove Britt Fredriksen til Asbjørn Fredriksen og Odd Fredriksen (19.02.2019)

Andel av Bøveien 219 (Gnr 14, bnr 3) er overdratt fra Rinaldo Arnulf Nilsen til Kirsten Agnete Sjursen og Laila Rask (15.02.2019)
Overdragelsen omfatter også Bøveien 221 (Gnr 14, bnr 12)

Guvågveien 163 (Gnr 3, bnr 55) er overdratt fra Svein Olav Olsen til Eirin Hilgun Olsen (13.02.2019)

Gnr 36, bnr 176 er overdratt for kr 10.000 fra Solveig Andersen til Geir Jakobsen og Veronika Beate Jakobsen (01.02.2019)