Eiendom

Gnr 1, bnr 83 er solgt for kr 15.000 fra Tor Lorns J Johansen til Bettina Therese Sandvin (27.03.2019)

Øver-Sund 23 (Gnr 59, bnr 83) er overdratt for kr 1.300.000 fra Aksel Benjamin Skoglund til Mariann Skoglund (22.03.2019)

Gnr 18, bnr 1 er solgt for kr 130.000 fra Stig Gjendahl til Kurt Jarle Dahl (20.03.2019)

Gnr 15, bnr 15 er solgt for kr 60.000 fra Stig Gjendahl til Liv Karin Steinsvik (20.03.2019)

Andel av Guvågveien 305 (Gnr 1, bnr 52) er solgt for kr 325.000 fra Gunnar Jensen til Eilif Henrik Lauritsen (20.03.2019)

Gnr 70, bnr 1 er overdratt fra Hulda Grødseth til Carina M Grødset Helledal og Vigdis H Grødset Mohaugen (19.03.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 70, bnr 31
Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 39
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 73, bnr 3
Overdragelsen omfatter også e.d. i Øksnes kommune

Andel av Bøveien 122 (Gnr 12, bnr 54) er overdratt fra Arvid Hilmar Hansen til Inger Pettersen (11.03.2019)

Verhalsveien 21 (Gnr 6, bnr 4) er overdratt for kr 400.000 fra Grete Lihaug, Jack-Roger Lihaug og Torgun Lihaug til Mikal Steffensen (05.03.2019)

Verhalsveien 21 (Gnr 6, bnr 4) er overdratt fra Hildur Kristine Lihaug til Grete Lihaug, Jack-Roger Lihaug og Torgun Lihaug (05.03.2019)

Andel av Guvågveien 305 (Gnr 1, bnr 52) er overdratt fra Hildur Jensen til Eilif Henrik Lauritsen (01.03.2019)

Rådhusveien 1 (Gnr 37, bnr 28) er overdratt for kr 500.000 fra Hildur Jensen til Gunnar Jensen (01.03.2019)