Omsetninger for Andøy

Eiendom
6 000 Gnr 14, bnr 50 er solgt for kr 6.000 fra Margaret Mathilde Hanssen til Brith-Karin Elvan og Roy Willy Simonsen (31.07.2019)31.07.2019Fritt salg
650 000 Haugnesveien 21 A (Gnr 52, bnr 7) er overdratt for kr 650.000 fra Hege Anita Sørensen og Tore Sørensen til Martin Blikeng (30.07.2019)30.07.2019Auksjon
Andel av Gnr 39, bnr 585 er overdratt fra Alf Henning Olsen, Bjørg Marith Olsen og Leon Kristen Olsen til Even Emil Peder Olsen (24.07.2019)24.07.2019Annen omsetningstype
2 600 000 Strandgata 72 A (Gnr 42, bnr 61) er solgt for kr 2.600.000 fra Oddbjørn Kristiansen og Siw-Bente Kristiansen til Isabelle Wessel Haugen og Odd Steinar Haugen (23.07.2019)23.07.2019Fritt salg
Andel av Gnr 26, bnr 243 er overdratt fra Trine Lise Sivertsen til Lars-Ivar Spjelkavik (22.07.2019)22.07.2019null
Gnr 19, bnr 12 er overdratt fra Gudrun Jensine Elnæs til Tore Elnæs (22.07.2019)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune
22.07.2019Skifteoppgjør
727 500 Andel av Edmunds gate 2 (Gnr 48, bnr 142) er overdratt for kr 727.500 fra Elie Siri K Øygård til Inge Knudsen (17.07.2019)17.07.2019null
42 000 Andel av Gnr 39, bnr 28 er overdratt for kr 42.000 fra Aud-Renate R Gjerde, Diana J T Bekkelund, Emil Norheim, Kenneth Norheim og Nils Erling Toftevåg til Walther Magne Norheim (15.07.2019)15.07.2019Skifteoppgjør
Gnr 39, bnr 28 er overdratt fra Walter Henry Egil Norheim til Aud-Renate R Gjerde, Diana J T Bekkelund, Emil Norheim, Kenneth Norheim, Nils Erling Toftevåg og Walther Magne Norheim (15.07.2019)15.07.2019Skifteoppgjør
Andel av Gnr 8, bnr 100 er overdratt fra Johan Arnt Johansen til Tor H Nygard Johansen og Trude Nygard Johansen (15.07.2019)15.07.2019Gave
Andel av Damveien 15 (Gnr 39, bnr 545) er overdratt fra Merete Annie Elvaker til Knut-Arne Elvaker (15.07.2019)15.07.2019Uskiftebevilling
800 000 Storgata 64 (Gnr 48, bnr 147) er solgt for kr 800.000 fra Espen Tore Fredriksen, Lena Elisabeth Larsen og Svein Fredriksen til Storgata 30 As (15.07.2019)15.07.2019Fritt salg
500 000 Roald Amundsensgate 37 (Gnr 48, bnr 225) er solgt for kr 500.000 fra Renee Jeanette Eivik til Kristoffer B Ellingsen og Tobias Bjørkmo Ellingsen (12.07.2019)12.07.2019Fritt salg
650 000 Gnr 39, bnr 586 er solgt for kr 650.000 fra Alfhild Gjesback, Ann Iren Horten Skogen og Bjørgun Bratland til Rolf Kristian Solvoll (11.07.2019)11.07.2019Fritt salg
750 000 Kong Hans gate 22 (Gnr 52, bnr 20) er solgt for kr 750.000 fra Karoline Teigen til Daniel Owen Chadwick og Silje K Sørås Torbergsen (10.07.2019)10.07.2019Fritt salg
Andel av Gnr 39, bnr 584 er overdratt fra Alf Henning Olsen, Bjørg Marith Olsen og Even Emil Peder Olsen til Leon Kristen Olsen (09.07.2019)09.07.2019Annen omsetningstype
1 550 000 Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 1.550.000 fra Eva Gjervan Eilertsen, Knut Roger Eilertsen, Per Enok Eilertsen og Torstein Eilertsen til Gørill Bergersen Lyngra og Preben Lyngra (08.07.2019)
Salget omfatter også Gnr 23, bnr 3
Salget omfatter også Gnr 23, bnr 10
08.07.2019Fritt salg
550 000 Gnr 9, bnr 117 er solgt for kr 550.000 fra Arnfinn Einar Lorentzen, Egil Oddgeir Lorentzen, Else-Ann Semb og Øistein Oskar Dahl til Monica B Storø Schultz og Willy Schultz (05.07.2019)05.07.2019Fritt salg
Gnr 9, bnr 117 er overdratt fra Maj Annie Lorentzen til Arnfinn Einar Lorentzen, Egil Oddgeir Lorentzen, Else-Ann Semb og Øistein Oskar Dahl (05.07.2019)05.07.2019Skifteoppgjør
Nygata 14 (Gnr 43, bnr 36) er overdratt fra Knut Peder Toften til Lillian Toften (05.07.2019)05.07.2019Uskiftebevilling
Biskop Brattsgate 6 B (Gnr 42, bnr 50) er overdratt fra Anne Eline Elvan til Kai Otto Elvan, Lillian Karen Elvan og Årid Anita Elvan (05.07.2019)05.07.2019Skifteoppgjør
710 000 Falcksgate 28 (Gnr 42, bnr 308) er solgt for kr 710.000 fra Lisa Engvik til Madelene S E Bartnes og Ruben Skagen (04.07.2019)04.07.2019Fritt salg
Michael Sars gate 16 (Gnr 42, bnr 51) er overdratt fra Johanne Fjeldberg til Bernt Johan Fjeldberg og Gunn-Eva F Hovland (03.07.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 42, bnr 393
Overdragelsen omfatter også Gnr 56, bnr 35
03.07.2019Skifteoppgjør