Omsetninger for Bø

Eiendom

Nesveien 4 (Gnr 9, bnr 81) er solgt for kr 3.700.000 fra Mailen Benum og Ronny Harald Karlsen til Tøa Invest As (28.06.2019)