Øksnes - mars

Eiendom

Gnr 27, bnr 36 er solgt for kr 700.000 fra Mona Kristin L Larsen og Tommy Lockert Larsen til Ken Terje Larsen (06.03.2020)