Øksnes - august

Eiendom

Gnr 62, bnr 248, seksjon 4 er solgt for kr 1.700.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Richard Enebakk (04.08.2020)