Sortland - august

Eiendom

Andel av Gnr 41, bnr 72 er overdratt for kr 1.300.000 fra Aina Strømme, Bjørn-Helge Nygård, Elin Nygård, Greta Randi Nygård, Kay-Arne Nygård og Roy Gunnar Nilsen til Børre Nygård (03.08.2020). Salget omfatter også Gnr 41, bnr 94. Salget omfatter også andel av Eidsfjordveien 392 (Gnr 41, bnr 98)