Andøy - september

Eiendom

Gnr 61, bnr 60 er overdratt fra Nils Johan Karlsen til Paula K Øygård Karlsen (02.09.2020)