Øksnes september

Eiendomsoverdragelser i Øksnes i september.
Eiendom

Oselvveien 33 (81/183) i Øksnes overdratt fra Tormod Alf J Mortensen til Kitty Lovise Mortensen.