Var skeptisk til å si ja til bruk av motorkjøretøy i utmark:

Dobbelt så mange dispensasjonssøknader

Jenny Danenbarger (MDG) stilte seg skeptisk til å gi dispensasjoner til bruk av motorkjøretøy i utmark i begynnelsen av februar, da det var seks søknader. I teknisk hovedutvalgs møte ligger hele 12 søknader på bordet.

Kritisk til skuterslipp: - Det blir i praksis frislipp, siden vi ikke har kontrollmuligheter, sier MDGs Jenny Danenbarger om doblingen i antall dispensasjonssøknader på en måned i Hadsel kommune.  Foto: Arkiv

New Articles

12 søknader om dispensasjon til bruk av snøskuter til og fra hytta skal behandles av teknisk hovedutvalg i deres førstkommende møte. Dette faller ikke i smak hos det miljøvennlige partiet, og da teknisk hovedutvalg møttes sist ble det ymtet frempå at det var en viss fare for å sette presedens ved å innvilge dispensasjonene. Danenbarger foreslo da en fellesløsning, eller en skutertaxi, for å motvirke privatbruken av snøskuter i utmark.


MDG ville helst ha skuter-taxi, men sa ja til skuter-dispensasjon

Skal du til ei hytte utenfor allfarvei, ville fellesløsninger vært det beste, mener MDG i Hadsel.


En stor utfordring

Danenbarger gir nå beskjed om at hun vil be om en fortsettelse av det hun karakteriserte som en god prinsipiell diskusjon i det forrige møtet, med håp om å komme potensiell unødvendig kjøring med snøskuter til livs.

- Det er ingen tvil om at antallet dispensasjonssøknader viser at dette er en utfordring vi må se på. Det jeg opplevde i det siste møtet, var at det var gode diskusjoner rundt temaet og vi begynte på en prinsipiell diskusjon. Det må vi fortsette med, og MDG er helt klare på hva vi mener, sier Danenbarger.

- Alle skal ha en positiv opplevelse i marka, og det får man ikke hvis alle reiser rundt på hver sin snøskuter, legger hun til.

- I praksis frislipp

At det stilles krav i sakspapirene ved en eventuell dispensasjon om når det kan kjøres, og hvilken distanse det gjelder, tviler MDG-representanten har den store verdien.

- Vi har ingen kontroll, så det betyr i praksis et frislipp. Her er den store utfordringen og vi bør tenke en fellesløsning. Det vil muligens også ha en verdi for dem som har hytte innenfor grensa på 2,5 kilometer fra veien, hvis vi tenker oss at slags skuter-taxi de kan benytte seg av for å frakte noe til og fra hytta et par ganger i året, sier Danenbarger.

Teknisk hovedutvalg skal behandle dispensasjonssøknadene i sitt møte 10. mars.