På disse veiene kan de bli kø

Sortland kommune opplyser at det de to neste ukene er fire veier som skal asfalteres.
New Articles

Av de grunn kan det oppstå kødannelser. Veiene vil periodevis også være stengt fra 13.-28. august.

Veiene det gjelder er:

*Elvebakken

*Steirostranda

*Brannknausen

*Fjellveien


Sortland kommune skriver at et felt som regel vil være åpent for trafikk, men at det i perioder vil bli helt stengt mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy skal slippes forbi.

På Brannknausen skal 240 meter asfalt legges, mens det på Fjellveien er 300 meter nytt dekke som skal på plass. Elvebakken vil få 238 meter med fersk asfalt.

På Steirostranda skal 140 meter ny asfalt legges, men der skal det også skiftes to stikkrenner.