Tiltakene i samarbeidsavtalen

New Articles

- Gode overgangsrutiner mellom grunnskole og videregående skole som sikrer utveksling av relevante elevopplysninger for de svakest presterende elevene og for andre utsatte elever.

- Legge til rette for at elever fra ungdomstrinnet gjennom hospitering på videregående og ved bruk av Nettskolen i Nordland, kan ta fellesfag og programfag på videregående nivå, som bygger på fag i grunnskolen.

- Opprette et samarbeid mellom skoleslagene som har til formål å sammen synliggjøre og styrke samarbeidet mellom de to skoleslagene og lokalt næringsliv. I dette arbeidet skal partene sammen skal arrangere en årlig samling/konferanse for utvalgte bedrifter fra lokalt næringsliv og grunnskole/videregående skole.

- Arbeide aktivt for å ta inn lærlinger i Hadsel kommune med målsetting å øke lærlingeinntaket i kommunen med to lærlinger i avtaleperioden.