– 2021 kommer til å bli det året da pandemien gikk over

Smittevernlege i Bø Anders Svensson har skrevet et nyttårsbrev til bøfjerdingene. Han har tro på at 2021 blir et godt år.

Kommuneoverlege i Bø, Anders Svensson.  Foto: Arkivfoto/Knut Ivar Aarstein

Alle ansatte i Bø, i barnehager, skoler og helsevesen, har gjort en uvurderlig innsats for å begrense smitte og har håndtert økt sykefravær og karantener. 

Smittevernlege Anders Svensson
New Articles

2020 har vært et spesielt år, slår smittevernlege Anders Svensson fast i et nyttårsbrev.

Det skjedde mye i 2020. Bodø Glimt vant ligagull, Trump løy 20.000 ganger og Bø ble Norges Monaco. Men det er pandemien som vi står igjen med: 2020 er året da koronaen rammet oss.

– Vi har vært heldige i Norge og i Bø. Det er noen grunnleggende trekk ved det norske samfunnet som beskytter oss. Vi er et stort land med liten befolkning, vi har en velfungerende velferdsstat med et godt helsevesen og gode sykepengeordninger, og vi har et oljefond fullt av penger. Det har til tider vært vanskelig å holde fokus på pandemien, både for oss som jobber med det og for befolkningen, skriver smittevernlegen.

Sjekker koronastatistikk - ikke været

– I sommer tror jeg mange bøfjerdinger klarte å glemme at det pågikk en pandemi. Som smittevernlege har jeg pendlet mellom å uroe meg og å aktivt ignorere pandemien, men den har alltid vært til stede i overbevisstheten eller underbevisstheten, eller en plass midt i mellom.

– Når man har båt, uansett om man er på havet eller ikke, så sjekker man værmeldingen mange ganger daglig. Det samme skjer om man driver gård, eller for så vidt hestesenter.

– Jeg har verken båt eller gård lenger, og jeg sjekker ikke lenger værmeldingen. I stedet sjekker jeg koronastatistikk, på alle norske nettsider, på New York Times, The Guardian og ikke minst Aftonbladet. Jeg har fulgt utviklingen i Norge og med skrekk og gru tatt innover meg katastrofen som utfoldes i USA og enkelte land i Europa.

Større ansvar

Smittevernloven gir kommunene mye makt og selvråderett.

– Det var en del styr i mars da staten, fylkesmannen, fylkeslegen og kommunene skulle finne ut hvordan krisehåndteringen best skulle organiseres. De lokale reiserestriksjonene som vi besluttet i slutten av mars og begynnelsen av april – «søringkarantenen» ble kritisert.

Mange i sentral posisjon mente at kommunens vedtak vanskeliggjorde samordning og informasjonsarbeid og at det ikke var noen faglig grunn for kommunene å ha egne regler.

– I høst har alt større ansvar for handtering av pandemien blitt plassert hos kommunene. Nå legger staten en «grunnpakke» med tiltak og råd, og lar kommunene bestemme «plusspakker» avhengig av lokale forhold. Denne villigheten til organisk tilpasning og endring av tiltakene har vært et av de viktigste suksesskriteriene. Og så Nakstad da, selvsagt, skriver Svensson.

Smittevern er teamarbeid

– Kommunene, også små kommuner som Bø, har vist seg i stand til å takle den «største krisen siden krigen». Kommuneoverlegen har hatt en viktig rolle i håndteringen av pandemien, men smittevern er teamarbeid. Smittevern handler ikke bare om diagnostikk, behandling og smitteoppsporing. Alle ansatte i Bø, i barnehager, skoler og helsevesen, har gjort en uvurderlig innsats for å begrense smitte og har håndtert økt sykefravær og karantener.

– Vi kan være stolte hva vi har fått til sammen i 2020. Så spørs det hva som nå skjer. Denne pandemien er en øvelse i å takle usikkerhet. Vaksinen er på vei, og usikkerheten er som vanlig stor, ikke om nytten eller sikkerheten med vaksinene, men rundt logistikken.

Fullvaksinert først til høsten

– Vi fikk beskjed om å planlegge for massevaksinering av alle risikogrupper etter nyttår, men vi fikk ikke vite hvor mange vaksiner som vi kunne regne med å få, eller når de skulle komme. Nå vet vi at vi får 15 vaksiner første uken etter nyttår. Hva som skjer etter det er fortsatt i det blå. Men jeg tror at vi kommer å få drypp (større og mindre) av vaksiner utover våren og at befolkningen generelt ikke kommer å være fullvaksinert før til høsten.

– Det betyr at jeg fortsatt må lese nettavisene for å sjekke koronastatus kontinuerlig og holde pandemien en eller annen plass i hodet: fremme, bake eller nede, avhengig av hva som skjer. Og at vi alle må på et eller annet nivå forholde oss til smittevernråd, covidforskrifter og begrensninger frem til sommeren.

– Jeg har likevel tro på at 2021 kommer til å bli det året da pandemien gikk over, og fordi «ikke-hendelser» har en tilbøyelighet til å ikke sette merker, så betyr det at 2021 har potensiale til å bli husket for andre hyggeligere ting, for eksempel at Bodø Glimt vinner Champions League. Med disse ord av håp så vil jeg takke alle Bøfjerdinger for året som har gått, skriver smittevernlege Anders Svensson, som ønsker alle et skikkelig godt nytt år.