Nå kan koronalån bli gjort om til stipend

Våren 2020 kunne studenter og elever som mistet inntekt på grunn av koronautbruddet, søke om et tilleggslån fra Lånekassen. Nå ber Lånekassen om dokumentasjon for å kunne omgjøre 8 000 kroner av lånet til stipend.

  Foto: Terje Pedersen

New Articles


Studenter og elever kunne i mai i fjor søke om et tilleggslån fra Lånekassen hvis koronautbruddet førte til nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni. For studenter var tilleggslånet på 26 000 kroner, for elever 13 000 kroner. 8 000 kroner kunne bli gjort om til stipend i etterkant. Kundene fikk beskjed om at de på et senere tidspunkt måtte kunne dokumentere inntektsnedgangen for å få omgjøring til stipend.

I underkant av 50 000 elever og studenter mottok tilleggslånet. I alt utbetalte Lånekassen 1,26 milliarder kroner i tilleggslån, 396 millioner kroner kan bli gjort om til stipend hvis alle som fikk lånet oppfyller vilkårene.

I disse dager får alle som mottok tilleggslånet, en e-post fra Lånekassen med beskjed om å logge inn på Dine sider:

– Kundene blir der bedt om å dokumentere at inntekten gikk ned eller falt bort i perioden 1. mars til 15. juni 2020. De som dokumenterer tapt inntekt i den gitte perioden på grunn av koronasituasjonen, vil få omgjøring til stipend i løpet av våren, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, i en pressemelding.