Vesterålskraft:– Behandling i august vil skape mer ro

Bø kommune vil ha saken om salg/fusjon av Vesterålskraft opp til høsten, innen utgangen av august. Kommunestyret vedtok torsdag formannskapets innstilling enstemmig, til tross for at Sp gjerne ville kjøpe mer tid.

I Bø har over 500 signert mot salg av Vesterålskraft. Berit Hansen (Sp) overrakte lista til ordføreren.   Foto: Tone M. Sørensen

New Articles

I samtlige tre eierkommuner, Bø, Øksnes og Sortland ble det holdt kommunestyremøter med fusjon/salg av Vesterålskraft AS på dagsordenen. Dette ble påpekt av Sture Pedersen (H) da ha tok ordet.