– Har gjort våre forberedelser til at ulvene skal gå til topps

foto