Kultur

– Kjempetrivelig og uforventet

foto
tør­ket tå­rer: Eli Alm­ås (t.v.) og Ani­ta Olsen, ren­hol­de­re ved Had­sel vi­de­re­gå­en­de sko­le, får VAs ju­le­stjer­ne for den sto­re job­ben de gjør på sko­len, og de lan­ge da­ge­ne de har – spe­si­elt et­ter en pe­ri­ode som har vært pre­get av pan­de­mi­en. Foto: Per Ei­vind Knudsen Foto: Per Ei­vind Knudsen