Nærmere 100 personer dukket opp til en innholdsrik lørdag formiddag med kåseri, musikk, god mat og dans til slutt, rapporterer Liv Tjønsø, leder av Sortland Eldreråd.

Tjønsø ønsket velkommen og hadde ei oppfordring om at vi eldre fremover skal unne oss:

– å hvile på våre laurbær – etter alt vi har bidratt med i våre mange år i landet

– bidra til med utvikling – delta fortsatt som seniorressurs

– vi skal også nyte og ha det gode liv

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo hilste fra kommunen. Hun la frem noen av kommunens planer for hvordan kommunen vil benytte seg av seniorressurser, hvilke tilbud som skal komme oss eldre til del fremover og at det i dag er betydelig eldreressurser inn i kommunens tjenester.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo Foto: Liv Tjønsø

I tillegg hadde hun flotte historier fra sin egen hverdag – bl.a. sin egen mor i alder av 83 år som har tatt hovedansvaret for pussing av vinduer hos sin datter og sin svigermor som i høg alder var svært aktiv i foreningslivet.

Så ble vi med på begravelsen (nesten) av eldrebølgen.

Historiefortelleren Hilde Johanne Hansen holdt en lett og underholdende «begravelsestale» rundt begrepet eldrebølgen.  Kåseriet hadde et budskap med mange artige og gode, konkrete eksempler fra Vesterålen, som vi i eldrerådet tror mange fikk noe å tenke på.

Hilde Hansen Foto: Liv Tjønsø

«I tida framover må samfunnet i langt større grad enn tidligere se eldre som en gruppe med store menneskelige ressurser som kan bidra både i næringsliv og frivillighet. Trenden nå er mangel på arbeidskraft og mangel på folk som kan jobbe frivillig. Pensjonister lever lengre og er friskere enn hva tilfellet var for bare noen tiår tilbake. At eldre kan bidra både i arbeidsliv og innen frivillig virksomhet vil være en vinn-vinn situasjon både for de eldre selv og for samfunnet. Mange spennende dører åpnes når man blir pensjonist: Alt fra reisevirksomhet til å bli ledere i organisasjonsliv og politikk.  Men ikke alle eldre ønsker å engasjere seg, og det må respekteres.

Eldre er ingen ensartet gruppe. Med økt antall eldre vil det parallelt bli betydelig behov for omsorg og trygghet. Parallelt med at man heier fram eldre som ressursgruppe, må det være et klart fokus på den store, voksende gruppa med mennesker som vil trenge et solid sikkerhetsnett.»

Hva med å arrangere skrivekurs for oss eldre – hjelpe hverandre i å få frem de gode historier om enkeltmennesker?

Kjøttsuppa, kaffen og deilig kake smakte godt og gjorde godt i kroppene våre.

Foto: Liv Tjønsø

Tor Furre trekkspill og Arild Hansen gitar og sang,  2 eminente fyrer som er kjempegod på det  å skape god stemning med sin musikk og lekenhet – disse bidro i stort monn og festen ble avsluttet med vals og tango.