Den 23. juni 2017 mottok økonomiansvarlig i Festspillene i Nord-Norge en epost hvor en person som utgir seg for å være festspilldirektør Maria Utsi ber om utbetaling av 33.150 EUR til en engelsk konto umiddelbart.

Det opplyser festspillene selv om i en pressemelding tirsdag.

Ba om bilag

Ifølge festivalarrangøren ba økonomiansvarlig i henhold til rutine om bilag, men fikk tilbakemelding om at det vil bli ettersendt. En tilsvarende epost ble mottatt om morgenen 28. juni hvor det bes om 49.250 EUR til en tyrkisk konto.

Fredag 30. juni ble Festspillene kontaktet fra valutaavdelingen til Sparebank1 Nord-Norgesom meldte om at disse transaksjonene sannsynligvis er svindel.

– Denne typen svindel refereres gjerne til som direktørsvindel, der det er en klar trend at svindlerne blir stadig grundigere i sine forberedelser. Navn på nøkkelpersoner i bedriften blir identifisert. I dette tilfellet har en falsk e-postadresse blitt opprettet i festspilldirektørens navn, henvendelsen skrevet på godt norsk, i en muntlig og kollegial tone som ikke gir assosiasjoner til svindel, opplyser festspillene om i pressemeldingen.

Advarer andre

Ifølge styreleder i festivalen, Jens Johan Hjort, var økonomiansvarlig overbevist om at det var bedriftens leder som ba om at disse transaksjonene ble utført.

– Dette var ikke en masseprodusert svindelepost som mange kan ha fått både i bedrifts- ogprivatsammenheng, sier Jens Johan Hjort, styreleder i Festspillene i Nord-Norge, i pressemeldingen.

Nå vil de advare andre i kulturbransjen.

– Vi innser at kulturbransjen også er mål for denne typen svindel, og ønsker å advare andre bedrifter og organisasjoner. Vi har innført skjerpede rutiner ved ekstraordinæretransaksjoner, slik at det ikke vil være mulig å benytte falsk e-postadresse på denne måten igjen, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Meldt til politiet

Saken ble anmeldt til Harstad Politikammer 30. juni 2017. Lokalt politi videresendte saken tilØkokrim, som nå forfølger saken videre.

–  Saken er under etterforskning hos politiet i Harstad med bistand fra Økokrim. Vi har sendtforespørsel til andre lands myndigheter, men det pleier å være vanskelig å nå frem med sliketyper saker, siden det ofte benyttes fiktive adresser og navn, sier Mona Madsen, jurist vedHarstad politistasjon.

Totalt sett utgjør tapet på en betydelig andel av Festspillenes totale budsjett, og vil merkes påårsresultatet.

– Festspillene 2017 ble en suksess både økonomisk og publikumsmessig, men det er klart atdette påvirker årsresultatet. Som en konsekvens av dette ser vi nå på alle driftskostnader ogreduserer aktivitetsnivået der det er mulig i et forsøk på å skåne kunstnerisk produksjon forFestspillene 2018, avslutter Utsi.