Hun synes det var fint å se at så mye av huset var bevart, og tok seg god tid til å gå gjennom de ulike rommene i bygningen.