Erik Bugge er styreleder for Lofoten og Vesterålen orkesterforening. Med seg har han Ann Cathrin Stafseth fra Sortland, Anna-Sofie Ulfsax fra Sortland, Morten Eilertsen fra Leknes og Dag-Owe Jensen fra Harstad.

Ungdomsrepresentanter er Hedda Dyrnes og Aurora Winsjansen fra Sortland. Vara i styret er Veronika Jahn fra Hadsel og Sunniva Birkeland fra Sortland.

Rune Hilde leder programkomiteen.

Øker medlemstallet

I årsmeldingen trekkes en god rekruttering til foreningen frem:

– Styret har arbeidet aktivt for å få med flere musikere. LVO fikk i 2016 rundt 10 nye med, alle skoleelever. De kommer fra Flakstad, Vestvågøy, Hadsel og Sortland. Medlemstallet er nå vel 40 med en aldersspredning fra 12 til 83 år. Det har også kommet signaler om at flere voksne ønsker å bli med.

Økonomisk utfordrende

LVO har økonomiske utfordringer. Den viktigste inntekten til orkesteret kommer fra kommunene i Lofoten og Vesterålen. For å møte utfordringene som LVO fikk i fanget da fylket kuttet det årlige tilskuddet på 350.000 kroner, har styret forsøkt å drifte mer effektivt, samt å søke støtte hos næringslivet.

Daglig leder har blitt sagt opp, og antall samlinger er redusert fra fire til tre i året. Det har ikke lyktes foreningen å få hovedsponsorer.

– Uansett vil et beløp etter tidligere erfaring bli langt lavere enn behovet. Dessuten er det en krevende jobb for et styre med frivillige å gå inn i slike forhandlinger. Det som er enklere, er å få engangsstøtte fra lokalt næringsliv til spesielle konsertprosjekter, heter det i årsmeldingen.