- Spent på om Venstre er et miljøparti etter landsmøtet

- Venstre kan ikke skryte av sin Lofoten-seier hvis de ikke gjør alt de kan for å stoppe 24. konsesjonsrunde, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
Meninger

Lørdag skal Venstre diskutere forslaget om å stanse utlysningen av nye leteblokker på norsk sokkel, inkludert den 24. konsesjonsrunden som er ute på høring nå.

Denne utlysningen inneholder 102 oljeblokker, hvorav 91 i Barentshavet.

- Dette er et forslag som vil befeste Venstre som et miljøparti. Høringsfristen for 24. konsesjonsrunde er ikke før 2. mai, så Venstre har fortsatt tid til å stanse dette, sier Bellona-lederen.

Han merket seg Trine Skei Grandes uttalelser om at Lofoten, Vesterålen og Senja vil stå på toppen av Venstres liste i valgåret 2017, og at Venstres innsats har reddet LoVeSe denne perioden.

- Det er bra, men Venstre kan ikke skryte av sin Lofoten-seier uten å gjøre alt de kan for å stoppe 24. konsesjonsrunde, sier Bellona-Hauge.

– Vinden i ferd med å snu i LoVeSe-debatten

Miljøorganisasjonene jubler over økende oljemotstand i LO. Frp mener det er hårreisende.

- Ingen dramatikk for oljeindustrien

Han presiserer selv om vedtaket er viktig, vil det ikke innebære noen enorm dramatikk for oljeindustrien.

- Dette handler ikke om å strupe industrien i morgen, men om oljeplattformer som eventuelt skal bygges om 10-15 år og som er ment å vare til år 2070. Hvem vet hvordan klimaet og oljemarkedet er i 2070? Det er dette som er galskap og som Venstre må protestere mot, sier Hauge.

Oljedrama på Venstres landsmøte:

Sier nei til 24. runde

Kontraforslag på landsmøtet: sier nei til 24. konsesjonsrunde likevel

- Mindretallet får en ny sjanse

Han er sjokkert over det han kaller regjeringens hunger etter å bygge ut Barentshavet.

- Det er både miljømessig og økonomisk hasard. Som støtteparti har Venstre godtatt altfor mange slike utlysninger. Nå er det på tide at Venstre setter foten ned. Jeg er svært spent på om Venstre fortsatt er et miljøparti etter landsmøtet, sier Hauge.

Også forrige gang var en lignende sak opp på Venstres landsmøte. Den gang gjaldt det 23. konsesjonsrunde, som også innebar den kontroversielle flyttingen av iskanten. Den gangen tapte Venstre-delegatene som ønsket å si nei til all ny olje- og gassvirksomhet. Fylkesleder i Buskerud, Rebekka Borsch, kalte partiledelsen «feige» og mente de var «på feil side av historien».

- Vi støttet Borsch helhjertet den gang. Nå har Venstre sjansen til å gjør det godt igjen og havne på riktig side av historien. Jeg kommer til å følge spent med, sier Frederic Hauge.

- Større totalbelastning på Arktis

Hauge sier 24. konsesjonsrunde er omstridt, både fordi den inneholder svært mange blokker og fordi blokkene rundt Bjørnøya er innenfor alle vitenskapelige definisjoner av iskanten - unntatt den definisjonen regjeringen har laget selv.

Likevel sier Olje- og energidepartementet at de bare vil ta hensyn ny informasjon i høringsrunden som nå pågår, dvs informasjon framkommet etter oppdatering av forvaltningsplanen i 2011.

- Kjent sårbarhet tar de altså ikke ta hensyn til. Men den kunnskapen vi har fått om klimaendringene siden 2011 er dramatisk og alene god grunn til å styrke føre var-prinsippet, sier Hauge.

Han peker også på ny kunnskap som viser at økende plastforurensning er en betydelig belastning på økosystemet langs iskanten og i arktiske havområder generelt.- Det er også store kunnskapshull om Polarfronten, der vannet fra Atlanterhavet og polområdene møtes. Denne fulgte tidligere iskanten i stor grad. Men hvordan er denne sammenhengen i dag, og hvilke effekter har det på økosystemet? Dette kunnskapshullet er større i dag enn i 2011, sier Hauge.

- Oljesøl vil være katastrofalt for Arktis

Han påpeker at det også er mye større leteaktivitet i Barentshavet i dag enn i 2011, og at man ikke vet hvilken belastning seismikkskyting og leteaktivitet har på økosystemet.

- Det har også vært mange ulykker med storulykkepotensial siden 2011. Petroleumstilsynets årlige risikorapport viser at risikoen for storulykker har økt og at det er en negativ trend som bekymrer. Det er mange indikasjoner på at kostnadskuttene som foregår nå øker risikoen for storulykker på norsk sokkel, sier Hauge.

Han legger til at et oljesøl fra de østligste blokkene i Barentshavet vil være i russisk farvann i løpet av timer.

Bellona er også svært bekymret for hva som vil skje ved et oljesøl i islagte farvann. I januar 2011 gikk skipet Godafoss på land ved Hvaler. Fordi det har is i vannet hadde myndighetene ingen redskaper for å rydde opp, og ble dermed stående å se på oljesølet uten å kunne gjøre noe med det.

- 24. konsesjonsrunde er ikke industripolitikk, det er en uforståelig risikovilje med den arktiske naturen og norsk økonomi i potten, sier Frederic Hauge.