Sellevold har fått svar fra Statsministeren:

– Har fått nei fra øverste hold å kjøpe tilbake eiendommen

Nyttårsaften ba Bjørnar Sellevold om å få kjøpe tilbake eiendommen på Andenes hvor Forsvaret i dag har hangarer. Nå har han fått nei fra øverste hold.

TILBAKEFØRING: Bjørnar Sellevold krever å få tilbakeført eiendommen på Haugnes som staten annekterte fra familien på 70-tallet. På bildet står han på sin gamle eiendom med et maleri av hus og fjøs, slik det en gang så ut. (Foto: Mette-H. Berger Amundsen)  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Meninger

Krever å få kjøpe tilbake Haugneseiendommen sin

Midt mellom jagerfly-shelterne på Andøya flystasjon, ligger Bjørnar Sellevolds tidligere familieeiendom på Haugnes. Nå krever han å få kjøpt tilbake eiendommen for samme pris som den ble solgt for.

1. Jeg får ikke kjøpe tilbake eiendommen på Haugnes. Haugnes har et nett av shelter (kampflyhangarer), som inngår i eksisterende Langtidsplan for Forsvaret.  Vi stoler fortsatt på NATO-forsterkninger i en gitt situasjon.


Derfor er svaret Nei fra øverste hold om å få kjøpe tilbake heimgården på Haugnes.


Det må jeg naturligvis finne meg i.
Kampflyhangarene blir kontinuerlig holdt i beredskap.
   

Jeg trodde at når Stortinget 15.11.2016 vedtok ny langtidsplan for Forsvaret, herunder nedlegging av Andøya flystasjon, så betød det kroken på døra for all forsvarsvirksomhet på Andøya. Men slik ser det ikke ut til å bli. Uten at jeg vet hvilke forsvarsplaner som foreligger.


Jeg kan med andre ord skyte ei kvit pil etter potetopptaking, sauedrift e.l. matnyttig virksomhet på Haugnes - i hvertfall ikke med det første.


2. Forsvaret vil nøye planlegge, og informere samfunnet, om hvilke områder som blir "avmilitærisert", og stilt til disposisjon/solgt til sivilt bruk.


3. I mitt brev til Statsministeren av 4. februar 2017, med kopi til både Andøy og Målselv kommuner, stilte jeg også følgende spørsmål: "Det er investert nærmere 1 milliard i helikopterhangar på Bardufoss - innviet nylig. Når det nå er vedtatt at hovedbase helikopter skal flyttes til Rygge, og noen helikopter til Håkonsvern, hva tenker man å benytte denne hangaren til, som altså kostet nesten tusen millioner kroner?  Og som nå plutselig ikke skal brukes til det den var tiltenkt til?"
 

Her er svaret mer difusst.
   
Etter det jeg klarer å følge med på i Troms-aviser og på Internett, så har det den seneste tid pågått et politisk grundig forarbeid, som etter hva jeg forstår vil snu det vedtaket som Stortinget gjorde 15.11.2016.
   

Tromspolitikerne er sikre på at helikoptervirksomheten på Bardufoss vil sikres, og et betydelig antall arbeidsplasser og kompetanse blir sikret i Indre Troms.
   

Her blir det oppgjør i Stortinget med det første.
De samme politikerne beklager at det ikke ser ut som man klarer å snu vedtaket om å flytte 333 skvadronen med overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes.  Eller hva vil skje??