Innlegg fra Cato Håkonsen:

Sentralisering i lokal målestokk

Meninger

Nå blir det sykehjemsdebatt i Andøy

Rådmannen vil ha nytt sykehjem på Andenes

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil bygge Andøys nye sykehjem på Andenes. I tillegg vil hun bygge flere omsorgsboliger på Dverberg.

Det er ikke overraskende at lokaliseringen av et nytt sykehjem i Andøy har skapt debatt. Andøy er en kommune med mange konflikter mellom nord og sør. Det er nærmest for en tradisjon å regne at vi krangler litt, og at folk fra midt- og sørøya sier; «La dem få snøen på Andenes. De skal jo ha alt.»

La meg først presisere et par, kanskje tre ting. Jeg er først og fremst fra Ånes, dernest er jeg loviking (Og ja, det skrives med liten L.) Jeg synes også at rådmann Kirsten Lehne Pedersen gjør en god jobb, spesielt med tanke på de rammene hun må jobbe innen.Jeg er imot sentralisering, uansett om det er distriktene mot Oslo, eller om det er mellom midt-, sør- eller nordøya i en magert møblert kommune. (Jeg skriver øya, men har selvsagt dere på Hinnøysida med i betraktningen.)

La gå at de fleste bor på Andenes, og la gå at akkurat det er argumentet alle som vil ha sykehjemmet på Andenes kommer til å bruke.Det finnes arbeidsplasser, veldig viktige arbeidsplasser sør for Bleikskrysset. Akkurat som de viktigste arbeidsplassene er nord for Sinsenkrysset.For meg virker det naturlig at det nye sykehjemmet legges til Åse, der kompetansen allerede finnes. Eller enda lenger sør i kommunen. Med en minimal kjøretur forsvinner ikke kompetansen, og alle de gode menneskene som jobber i helsesektoren der.

Så kan man argumentere med at kjøreturen ikke blir lengre til Andenes, men det blir et - spesielt hvis du skal kjøre fra Hinnøya.Vi kjemper en kamp mot sentralisering, og mot nedleggelse av Andøya Flystasjon. Og der står vi samlet. Der skjønner vi argumentasjonen.Det er det samme her, bare i litt mer lokal målestokk.