Innlegg av Rune Guldberg:

– Per, du jukser

Rune Guldberg på Melbu er ikke imponert over Fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg møtte over 400 fremmøtte i aulaen på Melbu skole sist uke.  Foto: ESPEN MOWINCKEL PETTERSSON

Meninger

Per Sandberg mener han ikke er på bærtur:

- Professorer på villspor

Fiskeriministeren avviser påstander om ta han er på bærtur.

Sandberg undervurderer vettet til vanlige folk når han tror han kan bruke tekniske definisjoner på betydningen av hva en kommune er og hva et distrikt er. Så opplever vi og at han bruker en refsende nedlatende fortellerstil der mikrofon og stemmebruken overgår innholdet i det han sier.

Det er første steg i Sandbergs fremføring. Så kommer han med sin såkalte egen versjon som jo i innhold er det samme som professoren har sagt. Lar tilhørerne seg lure av disse typiske tjuvtriksene som politikerne bruker for å vinne i stil når de har feil i sak.


Toni Gjessing høstet trampeklapp med dette innlegget til Per Sandberg:

– Lytt til de som kan det og ikke alltid tro at du kan alt best sjøl

Lokalentusiast og næringsdrivende Toni Gjessing har gitt oss lov å gjengi hele hans innlegg under folkemøtet med Per Sandberg. Innlegget høstet trampeklapp fra salen.

Her er Sandbergs egne ord som bekrefter det Trondsen sier: "Professorene viser til den såkalte distriktskvotehjemmelen i havressursloven. Denne gir departementet adgang til å fastsette såkalte distriktskvoter. Til distriktskvoter kan det knyttes krav om landing til bestemte industrianlegg i bestemte distrikt.".


Offensiv Sandberg i strupen på motstanderne:

Teppebombet motstand med egne fakta

Fiskeriminister Per Sandberg brukte angrep som beste forsvar under folkemøtet på Melbu onsdag kveld.

Så kan Sandberg sette seg ned med advokatene i departementet å definere hva en kommune er og hva et distrikt er.

"Per, du jukser!"  Dine simple triks er avslørt. Her er det så mange uttrykk og former brukt av Sandberg at det kunne gi grunnlag for en egen tegneserie.

Det det koker ned til er at Sandberg har faktisk feil i sin kritikk av Trondsen og det viser seg at han skal tvinge sin egen vilje gjennom utelukkende med å bruke disse tjuvtriksa.

Sandberg gjør et poeng av at Trondsen ikke er politiker. Heldigvis. Med denne typen politiker som Sandberg presenterer så er han og de andre en trussel mot aktivitet og bosetting. Ville det være en fordel om mer makt overlates til stortinget.

Slike løse kanoner som Sandberg og de andre fiskeriministre de siste 17 år har vist at de ikke opprettholder intensjonene i fiskerilovene. Det har skjedd i virkeligheten det lovene beskrev at fiskeridepartementet skulle hindre å skje. Byråkratiet jjobber på lag med rederne. Konsekvensene som fiskerilovene advarer mot har slått til.


Fremskrittspartiet bekjenner seg til liberalismen. John Loke er den fremste bidragsyter til liberalismen.

Loke sier: Suverentiteten forblir i siste instans hos folket. Sikringen av dets rettigheter – beskyttelse av liv, frihet og alles eiendom – er statens eneste legitime hensikt.

Dersom en stat undergraver disse rettighetene, det vil si blir tyrannisk, har den styrte en moralsk rett – etter først å ha forsøkt å få hjelp på vanlig måte – til å felle statsstyret, for deretter å erstatte det med et annet som gjør en skikkelig jobb. Den nye kleptoøkonomien brer om seg.

Sandberg har ikke kunnskap om at vi lever i en økonomi basert på nordeuropeisk liberal tenking og protestantisk etikk. Sandberg selger rederne syndforlatelse. Sandberg bruker nå opp sin politiske kapital. Så gjenstår det å se om han gjør som "pølse Hansen" og klarer å omsette den økonomisk til sin fordel.

Det virker det som Sandberg i stor grad støtter seg til juristene i departementet. Han måtte ha hjelp fra juristene med virkelighetsforståelsen under folkemøtet og vekselsvis så truet Sandberg tilhørere og Arbeiderpartiet med juristene. Som at de skulle være "sannhetsvitner.

Sandberg må tenke selv og ikke la disse byråkratene i departementet har overordnet kontroll over politikken. Teksten i fiskerilovene er enkle å forstå. Hadde Sandberg tilegnet seg noe "utdannelse" så hadde han ikke latt juristene legge løpet i dette. Disse byråkratene sitter i departementet og styrer dette organiserte tyveriet uavhengig av hvem som er fiskeriminister.

Disse byråkratene burde lese fiskerilovene og forstå at de skal representere interessene til kystens befolkning. Hva kommer det av at de presenterer interessene til rederne. Lovens ånd er jo å verne aktive fiskere mot denne typen redere. Fisken skal eies av aktive fiskere og byråkratene bryter lovene når de fremmer redernes interesser.