Stein-Håkon Eilertsen Leder NOF avd Andøya

– Høyre, FrP og Ap: Hvor mye er nok for ny vurdering av Andøya?

FEILINFORMASJON: Kilder i Forsvaret mener regjeringen har spredt feilinformasjon om Andøya flystasjon og Evenes. Basevalget medfører store ekstrakostnader og utfordringer som vanskelig lar seg løse. Disse utfordringene mener våre kilder er ukjent for Stortinget. Det påpekes at kan bli et fatalt feilgrep. Foto: Alf Ragnar Olsen  Foto: Alf Ragnar Olsen

Meninger

Høyre, Frp og Ap valgte å stemme for å legge ned Andøya flystasjon, og flytte MPA-aktiviteten til Evenes. De samme partiene står bak en enstemmig merknad om at hvis beslutningsgrunnlaget endres, skal dette vurderes på nytt.

Mener dere dette ennå, eller var det bare tomme ord?

Det er nå over et år siden Regjeringen anbefalte å legge ned Andøya flystasjon, og flytte MPA-aktiviteten til Evenes. Det er over ni måneder siden et flertall på Stortinget bestående av Høyre, FRP og Arbeiderpartiet fulgte denne anbefalingen.

Til tross for sterke innsigelser og faglige advarsler. Og uten at flertallspartiene i den offentlige debatten hadde argumenter som tilbakeviste disse innsigelsene og faglige advarslene. Istedenfor kom det et halvveis skalkeskjul i siste liten om luftvern.

En begrunnelse ingen av de aktuelle politikkerne har vært villig til å diskutere offentlig, hverken før eller etter at beslutningen ble gjort. Vi er glade for de parti som har støttet oss både før og etter at vedtaket ble gjort.

Vi både håper, og forventer, at disse partiene bruker sin innflytelse også etter valget til å kreve en ny og uhildet gjennomgang av grunnlaget for vedtaket. Samtidig så forventer vi at også de tre partiene stemte for nedleggelse og samtidig satte krav til beslutningsvedtaket, faktisk mente det de stemte for.

Hvor går grensen? Jeg skal nevne fire områder som jeg mener de tre partiene må avklare hvor grensen går. Hvor store endringer innenfor økonomi må vi ha? Hvor lite skal innsparingspotensialet bli, før det må vurderes på nytt? Hvor store overskridelser skal til, før det må vurderes på nytt?

Allerede nå, ligger det an til en økning som vil komme opp i en så stor størrelse at det dekker kostnadene til nytt luftvern til Hæren. Hvor langt skal planleggingen gå, før vi krever en samlet arealplan for Evenes, for i det hele kunne vurdere om det er plass til den aktiviteten som er tenkt plassert der? Selv lekfolk med Google Maps og med evne til sammenligning har allerede kommet til at dette blir svært vanskelig og sannsynligvis umulig.

Utvidelse og endring av E10 er utsatt i påvente av disse planene. Hvorfor trenger vi luftvern? Og hvis vi trenger det, hvor mye koster dette i planperioden? Er dette mer eller mindre enn kostnadene ved å flytte? Finnes det overhode noen tall for dette? Og hvor i Nord-Norge skal alle de allierte kampflyene som skal lande og være med i beskyttelsen av landet vårt operere ifra, hvis vi trenger alliert støtte?

Skal Andøya være en reserve/beredskapsbase, hva blir den kostnaden. Eller har vi nok med våre egne fly?

Jeg utfordrer alle tre parti bak flyttevedtaket, Høyre, FRP og Arbeiderpartiet til å svare på disse spørsmålene. Jeg vil avslutte med å utfordre de tre partiene som sikret flertall, både for å legge ned Andøya flystasjon og formuleringen om endring av beslutningsgrunnlaget. Hvor mye er nok for at dere stiller dere bak en ny vurdering av Andøya flystasjon?