– Deres problem er vår styrke

– Mens resten av verden følger med i timen og bruker kreftene på å jakte både økonomisk gevinst og klimagevinst i fornybar energi, sitter det fremdeles en gjeng og breker etter oljen de aldri får kloa i utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver Nordland Venstre i dette debattinnlegget.
Meninger

Ida G. Johnsen, førstekandidat for Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Nordland Venstre og Anja Johansen, leder Nordland Venstre, skriver i dette debattinnlegget at mens resten av verden følger med i timen og bruker kreftene på å jakte både økonomisk gevinst og klimagevinst i fornybar energi, sitter det fremdeles en gjeng og breker etter oljen de aldri får kloa i utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Tidligere AP-ordfører Ørjan Robertsen - nå betalt oljelobbyist - går hardt ut mot Venstre og mener det er urimelig at vi skal kunne hindre oljeboring ettersom vi gjorde et dårlig valg i Nordland. Det er nærliggende å minne om at AP brukte hele valgkampen på å skremme folk fra å stemme Venstre fordi dét etter sigende var å stemme fram Frps politikk. Når vi så bruker vårt mandat til å stoppe Frp og de andre fossile partiene fra å gå løs på sårbar natur, er det altså et demokratisk problem. Til det sier vi: Deres problem er vår styrke.

– Det er for så vidt interessant at oljelobbyisten trekker frem valgresultatene i Nordland. Selv om Venstre ikke gjorde noe godt valg her, gikk den samlede oppslutningen til partiene som er for et oljefritt LoVeSe fram med vel 50 prosent fra 2013 til 2017 (fra 23 prosent til 35 prosent). Vi vet fra før at det slett ikke er noe folkekrav at det skal bores etter olje i Lofoten. Snarere tvert imot. Og samtlige kommunestyrer i Lofoten har gjort vedtak mot oljeaktivitet.

– Men, som oljelobbyen vet utmerket godt; hvorvidt det blir oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja avhenger ikke av valgresultatet i Nordland alene. Det er på Stortinget slaget står. Og der har både Venstre og SV vist at vi gjennom forhandlinger kan sørge for at folkeviljen i enkeltsaker blir hørt, selv om det teknisk sett er flertall for det motsatte.

– Når tunge, sterke interesser presser de store partiene til å gå i flokk mot stupet, er det bra at det finnes en nødbrems. Når trykket fra oljelobbyen og kortsiktig økonomisk gevinst gjør maktpartiene overivrige, er det greit at det finnes en demokratisk sikkerhetsventil som letter på trykket og sørger for ansvarlig politikk for framtida.

– Det er ikke et demokratisk problem at flere syn høres og kan vinne fram. Tvert imot. Både i saken om oljeboring og i saken om Andøya er det tungtveiende argumenter som taler mot det som flertallet på Stortinget ønsker. Da spiller de små partiene en hovedrolle. Våre velgere har vist oss tillit nettopp på grunn av disse sakene. Og vår forpliktelse overfor dem og overfor miljøet veier langt tyngre enn vår bekymring for anklagene som springer ut fra oljelobbyens demokratiforståelse.