Guldberg:

Svarer på fyrverkeriforslag

Rune Guldberg svarer på Christian Torseths forslag om fellesfyrverkeri på Sortland, og innføring av forbud mot privat oppskyting i sentrumsområdet.

  Foto: Benny Høynes

Meninger

Vi kan jo trygt si at dette er et trollinnlegg fra Torseth. Nå er jeg faktisk usikker på om han bare spøker med dette innlegget. Når han sier han tar nettdiskusjoner med en klype salt så er det jo greit at jeg går på hans "bait"-innlegg.

Christian Torseth:

– Høy temperatur i fyrverkeridebatten

Det har vært høy temperatur i debatten etter at Christian Torset foreslo fellesfyrverkeri og helårsforbud mot fyrverkeri tidligere i jula. Nå har han kommet med et innlegg om temaet.


Jeg vet ikke hvor praktisk anlagt Torseth er. Men 99.99 prosent av alt fyrverkeri i Norge brukes i minuttene rundt midnatt nyttårsaften. Torseth bruker en svært selektiv metode i bruk av data og regneteknikk i sin prosentregning når han sier at en utvidelse av forbudet er på mindre enn 0,3 prosent. Han kan ikke ta med alle de andre dagene i året da det ikke er tradisjon for å bruke fyrverkeri. Det er heller verdt å merke seg at Torseth ikke blir plaget av fyrverkeri i 99.99 prosent av årets timer. Men akkurat i de få minuttene rundt midnatt på nyttårsaften så skal han komme med sine forbud. Tradisjonen i Norge er at man bare bruker fyrverkeri på nyttårsaften. Med et lokalt forbud i Sortland sentrum også på nyttårsaften så blir jo forbudet i praksis på 100 prosent og ikke under 0.3 prosent som han prøver å vri det til.

Når det skjer ulykker med personskade så er dette ofte ulovlig fyrverkeri, som er kraftigere en det som selges lovlig. Forbud gir økt bruk av det farligste fyrverkeriet. Sprengstoff og fyrverkeri er to forskjellige ting. Fyrverkeri er laget spesifikt for at det ikke skal ha noen sprengevne. Med visse beskyttelsestiltak så vil man komme helt uskadet fra alt norsk fyrverkeri som omsettes lovlig av typen man får kjøpt som forbruker, selv om man står meget nært. Men det er det selvsagt ingen som gjør. Med sprengstoff så har ikke slike beskyttelsestiltak noen virkning og vil derfor være dødelig.

Sprengstoff er slikt som dynamitt og TNT. Dette er sikkert en million ganger kraftigere enn pyroteknisk vare. Løst krutt i fri atmosfære vil i mengder brukt i fyrverkeri kun brenne i forskjellige hastigheter. Å forby fyrverkeri med å kalle dette sprengstoff blir like feil som å forby fyrverkeri med å kalle det for bomber og granater. Bomber og granater inneholder sprengstoff. Fyrverkeri inneholder stoffer som gir kjemiske reaksjoner for produksjon av varme, lys, gass, røyk og/eller lyd i en underholdningssetting.

Her er vegvesenets definisjon på eksplosive varer der sprengstoff og pyroteknisk vare deles inn i forskjellige typer:

Eksplosjonsfarlig stoff som helt eller delvis består av eller inneholder slikt emne at varen kan eksplodere eller forbrenne på eksplosjonsartet måte, inndelt i følgende hovedtyper: a) sprengstoff; b) krutt; c) tenn-midler; d) ammunisjon; e) pyroteknisk vare.