Yngve Laukslett, Styremedlem Andøy Høyre:

– Forsvarets personell og tillit

- Den siste tiden har det kommet utalelser fra sentrale personer angående Forsvarets personell som er viktig å analysere, skriver Yngve Laukslett i dette leserinnlegget.
Meninger

I sin første tale ved Oslo Militære Samfund, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det er «personellet som gjør materiellet (forsvarets utstyr) til effektive våpensystemer». Videre uttaler forsvarsministeren at hans hverdag er fylt med «møter med dyktige og dedikerte mennesker fra de forskjellige avdelingene i Forsvaret».

Med tanke på den nylige høringen i Utenriks- og Forsvarskomiteen (U&F) er det naturlig å tenke seg at personellet på Andøya flystasjon og operativt personell på forsvarets maritime patruljefly (MPA) er ekskludert fra forsvarsministerens betrakninger.

Personell som kjenner forsvarets materiell, altså MPA, er godt skjermet fra anskaffelsen av P-8 Poseidon og utviklingen av Evenes som en fremtidig base for MPA. Det er beklagelig at forsvarsministeren ikke tar Forsvarets personell innenfor et viktig og spesialisert fagområde på alvor gjennom en inkluderende prosess.

Uttalelsen fra Evenes-ordfører og nestleder for Nordland Høyre, Svein Erik Kristiansen, fortjener også en kommentar. Under høringen i U&F komiteen, sier Kristiansen at han «har stor tillit til de som jobber med dette til daglig». Det høres jo hyggelig ut, men uttalelsen gjelder åpenbart ikke det personellet som Kristiansen og resten av den politiske eliten i Ofoten ønsker å integrere i sitt lokalsamfunn

Under høringen i U&F komiteen kom det tydelig frem at et omforent tillitsmannsapparat er meget kritisk til flyttingen av MPA fra Andøya til Evenes.

Kristiansen har med andre ord ikke tillit til sine fremtidige innbyggere, men stor tillit til de personer i Forsvarsdepartementet som bidrar med å tilføre Evenes og omegn arbeidsplasser. At Evenes-ordføreren og Ofoten regionråd åpenbart mener at personellet som skal tvangsflyttes fra Andøya og til deres region i stor grad er uærlige, lite redelige, og åpenbart ikke har tilstrekkelige kunnskaper innenfor sitt fagområde, får så være.

Hvordan Evenes skal bosette en betydelig gruppe mennesker som politisk ledelse i regionen stigmatiserer som regelrett løgnere blir et interessant prosjekt. Dette vil, i tillegg til å svekke vår nasjonale og allierte MPA-kapasitet, utvilsomt prege omdømme til Evenes flystasjon i mange generasjoner fremover.