– Hva har dere sosialister tenkt å gjøre?

Høyres Beate Bø Nilsen svarer på innlegg fra Christoffer Ellingsen (Rødt).

Kommunestyrerepesentant Beate Bø Nilsen i Høyre.  Foto: Gaute Bergsli

Meninger

Ellingsens opprinnelige innlegg: – En forførende tryllekunstner, eller...?

Nilsens svar: – Rødt tømmer sparegrisen i Sortland

Ellingsens svar: – Sortland Høyre bidrar sterkt til velferdskutt


Du og Rødt er med i det sosialistisk flertallet som bestemmer i Sortland kommune

Dere sitter med makta og vedtar budsjett og økonomiplan for Sortland kommune, som er en kontrakt mellom innbyggerne, politikerne og rådmannen med administrasjonen

Derfor kan IKKE Sortland Høyre bestemme velferdskutt

Kun 16 % av landets kommuner har innført eiendomsskatt med en promillesats over 5, deriblant Sortland kommune

Sortland Høyre følger Kommuneloven og økonomireglementet

Ja, rådmannen skal gjøre en forsvarlig saksbehandling og har ansvar for å foreta budsjettendringer mellom tjenesteområder men innenfor vedtatte rammer. Er du ikke fornøyde med det må du sammen med de andre sosialistene endre reglementet

Rådmann og ordfører sier at Sortland er på tur til å bli satt under statlig administrasjon Robek. Det er ikke lov med viten og vilje og styre mot et underskudd, så hva, Christoffer, har dere sosialister tenkt å gjøre?