Nordland Senterparti:

Forsvaret i nord må prioriteres!

Satsingen på forsvaret er en nedbygging.

  Foto: NTB Scanpix

Meninger

Den vedtatte langtidsplanen blir omtalt som en historisk satsning på Forsvaret.

Realiteten er at det satsningen ikke er en satsning men en nedbygging av Forsvaret.

Dette viser seg blant annet gjennom at det brukes en lavere andel av BNP enn noen gang, noe som igjen går ut over evnen til å forsvare landet.

Særlig går dette ut over Forsvaret i Nord Norge.

Helikopterkapasitet i nord til hær og kystvakt prioriteres vekk. Baser nedlegges og flyttes. Dette medfører at viktig kompetanse forsvinner og evnen til å forsvare landet svekkes.

Det er en klar sammenheng mellom regjeringens manglende vilje til å satse på Forsvaret gjennom styrkning av forsvarsbudsjettet og den store svekkelsen av forsvarsevnen, spesielt i nord.

Vi ber om at det satses på en kraftig satsning på helikopter i nord til støtte for kystvakt og hær og at flyttingen av MPA miljøet stoppes før store deler av dette viktige kompetansemiljøet forvitrer.

Nordland Senterparti