– Ja til flere lærere også i Nord-Norge!

Nordland Sp vil jobbe for å reversere vedtaket om å gi nye lærerkrav tilbakevirkende kraft.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Meninger

Det har lenge vært diskutert om kompetansekravet for lærere med tilbakevirkende kraft skal gjelde. Mange har engasjert seg for å få endret dette vedtaket.

Den 13.februar skal denne saken opp i Stortinget på nytt. Nordland Senterparti ber om at vedtaket om tilbakevirkende kraft oppheves. Innføringen av kompetansekrav for alle lærerne med tilbakevirkende kraft, førte til at 30.000 lærere ble avskiltet. På toppen av det hele innførte regjeringen, med hjelp fra KRF, en lærernorm der det innføres en maksgrense for antall elever pr lærer. Hvor skal lærerne hentes fra?

Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene. I følge tall fra NRK vet vi også at en av fire lærere jobber i andre yrker. Den nye ministeren for forskning og høyere utdanning uttaler i samme artikkel at det er en utfordring, spesielt i nord, med å få nok lærere.

Når vi vet hvor mange dyktige lærere med lang erfaring vi har i skoleverket, vil første steg på veien være å anerkjenne den gode jobben de gjør hver dag, ved å gi dem yrkesstoltheten og tryggheten tilbake i form av å oppheve vedtakets tilbakevirkende kraft.

Årsmøtet i Nordland Sp vet at for å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglig og pedagogisk sterke og trygge i undervisningssituasjonen. Senterpartiet ønsker å redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren. Samtidig må kommunen som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for å få formell kompetanse.

Den bemanningsreformen som nå er skissert vil øke behovet for flere lærere. Da må vi sørge for at vi har utdannede lærere i disse stillingene. Det er derfor viktig å gi lærerne stabile forutsigbare rammevilkår. Vi vil gjøre det attraktivt å være lærer slik at de gode lærerne som har forsvunnet til andre yrker igjen kommer tilbake til klasserommet. Fra Universitet i Tromsø ser vi av undersøkelser at flere med masterutdanning som lærere velger bort læreryrket. Vi må mobilisere de som er utdannet lærere, men som ikke jobber som lærere

Årsmøtet i Nordland Sp vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle lærerutdanningen i landsdelen. Vi vil arbeide for å reversere kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Vi vil sikre at elevene møter en faglig dyktig pedagog i klasserommene. Da er første steg på veien å reversere vedtaket om tilbakevirkende kraft, samt å opprettholde utdanningsmuligheter og legge til rette for å øke kompetansen hos de som har behov for det.