– Sparetiltak innenfor pasienttransport har fått konsekvenser som ikke er akseptable

Nordland KrF mener transporten for pasienter fra bygda i Nordland må bli bedre. Både reisetid og reiseforhold er for mange langt fra akseptabelt.

Ingelin Noresjø, KrF.  Foto: Vidar Eliassen

Meninger

Nordland KrF mener transporten for pasienter fra bygda i Nordland må bli bedre. Både reisetid og reiseforhold er for mange langt fra akseptabelt.

Mange steder skjer pasienttransport med buss til og fra spesialistundersøkelse ved sykehus. Bussen samler opp pasienter langs ruta langs lange strekninger og kjører innom flere sideveier. Flere pasienter har avreise tidlig morgen og er tilbake sent på kvelden. Dette gjelder også gamle pasienter, som opplever en slik reisetid slitsom og belastende. Med transport tilpasset tidspunkt for undersøkelsen og uten lange omveier og mange stopp kunne reisetiden vært langt kortere, og belastningen for pasientene langt mindre.

Mange pasienter vil ha med en pårørende til sykehuset. Transporten må legge til rette for dette, og i mange tilfeller er helsetilstanden for en eller flere av passasjerene slik at busstransporten bør være bemannet med helsepersonell som kan dekke spesielt eldre og pleietrengende eldres behov undervegs.

Nordland KrF er bekymret for at ønsket om å spare på transportutgifter i form av felles busser som gir lange reisetider kan påføre en del pasienter en belastning som går ut over helsen. Enkelte pasienter sier fra seg behandling eller undersøkelse for å slippe den lange reisen. Da har sparetiltak innenfor pasienttransport fått konsekvenser som ikke er akseptable.