Hvilke næringer skal vi ha på sydspissen av Andøya?

Andøy Fjordfiske gjennomfører en forstudie på vekstmuligheter i Skjoldehamn finansiert av Samskap.
Meninger

Vi har fått anledning til å delta på mange planmøter som omhandler utvikling av reiselivsnæringen både i regionen og i Andøy. Dette har vært interessant fordi slike prosesser nødvendigvis må gå i dybden på hva slags gjester vi ønsker oss i Vesterålen.  I regionen lages nå en masterplan der drømmekunden defineres. Vi skal finne ut hvordan vi vil vise oss fram for å få tak i den type gjest vi ønsker.

Vi har i disse dager en prosess, kalt Go Andøy som er Andøys innspill til hvordan regionen profilerer seg. Reiselivsnæringen i Andøy skal konkludere på strategi mandag 19. mars.

Siden reiseliv er en næring som allerede vokser raskt, vil alle andværinger, på ulike måter, være verter.  Hvordan ønsker vi våre gjester velkommen, hva ønsker vi gjesten vår skal være med på, og hvordan skal vi få til enda flere opplevelsesprodukter i Andøy? Det er opplevelser av natur, vandringer, og fred og ro som selger best i dag.

Hvor i kommunen skal det naturbaserte reiselivet få blomstre?  Kommuneplanens  arealdel ble utformet av innleid konsulent for snart åtte år siden, uten særlig stor lokal involvering.  Den skal revideres i år og dette henger sammen med samfunnsdelen som er på høring nå. Arealdelen avklarer arealkonflikter også i kystsonen.

Andøy Fjordfiske har drevet med reiseliv i Skjoldehamn siden 2011 og har investert mer enn fem millioner kroner i denne tiden. Vi var de første som startet med denne formen for sportsfisketurer i Andøy. Vi har i dag et samarbeid med Nordens fremste aktør på fiskereiser, et selskap vi har valgt på grunn av at deres policy på «catch and release».

Sportsfiskegjester kjøper rekreasjon, det er gjester med respekt for lokal kultur, de støtter lokalt næringsliv, og er opptatt av å ikke fiske mer enn man spiser der og da. Vår fiskeuke varer fra torsdag til torsdag.  De fleste reiser med Norwegianflyet fra Andenes.  De som tar med seg fisk tar kun det en flykasse rommer.

Vi jobber nå med helt andre typer gjester, de som kommer hit på vinteren. Vi skal selge opplevelsesprodukter som «fred og ro», fisketurer, skiturer og fjellturer. Vi tar gjestene med på aktivitetene og har klar målsetting om å få til tre årsverk i løpet av tre år.

Fredag fikk jeg vite at det skal søkes oppdrettskonsesjon i Gavelfjorden.  For kommunen vil det bety noen millioner fra havbruksfondet, flere skatteinntekter, og flere arbeidsplasser.  Men for mange av mine kunder er fravær av oppdrett  der de fisker, grunnen til at de velger å komme hit. 

Jeg har i flere år hatt behov for å sikre landområdene ved anlegget vårt siden jeg vet at kaia anlegget vårt, ligger på kan brukes som base for oppdrett om den forsterkes. Vi har også behov for økt overnattingskapasitet da vi har vekst med nesten 300 fiskegjester i år fordelt fra mai ut september.  Vi jobber derfor med en lokal aktør for bygging av to nye utleiehytter også til vinterturisme.

Allerede i Formannskapssak F-95/2008 vedtok kommunen salg av øvrige arealer tilknytta kaia.  Oppmålingen og skjøtet kom i 24. mai 2011.  Behovet vårt for avklaring var så viktig at jeg gav innspill til kommuneplanen i 2011, om «sjøbasert turisme». «Innspillet imøtekommes» (side 68 i planen), men kommunen stilte da krav om reguleringsplan.  Uten den kan vi ikke bygge noe som helst. Selv om reguleringsplanen koster oss nærmere 300.000 kroner har vi to ganger forsøkt å komme i gang, men det stopper opp i det faktum at eiendomsspørsmålet ikke er avklart.  Kommunen har rådet oss til at når vi fremmer en privat reguleringsplan bør vi eie arealet.

Det er snart to år siden havnesjefen tok kontakt med oss. Han vurderte å selge kaia fordi det var lite behov og ingen inntekter på den. Vedtaket fra Havnestyret om salg kom 15. november 2017 etter langvarig påtrykk fra oss, fordi vi hadde behov for trygghet for videre investeringer. Etter det har ingenting skjedd. I følge lederen for havnestyret skulle rådmannen ordne dette, men kan ikke ha hatt prioritet.

I går ringte jeg både ordfører og rådmann som resulterte i et møte med teknisk sjef og havnesjef  fredag. Da fikk jeg vite at en oppdrettsaktør tok kontakt med kommunen for noen uker siden. Denne aktøren vurderer kaia som base for virksomhet sin i Gavelfjorden.  Jeg fikk også opplyst at kaia trolig utlyses for salg umiddelbart etter et vedtak i neste formannskapsmøte den 9. april.  

For vår virksomhet vil oppdrettsaktivitet i vårt viktigste område i seg selv være ødeleggende. En landbase utafor døra vil være helt uforenlig med vår virksomhet.  Det er derfor viktig at kommunen så snart som mulig bestemmer seg for hva de vil, og hvordan de vil støtte opp om satsingen på reiseliv i denne delen av kommunen.

Slik jeg forstod teknisk sjef, har kommunen også tilbudt oppdrettsselskapet  å bruke kaia på Nordmela, noe vi håper kan vise seg å være et bedre valg.