– Barnesaker til større domstoler?

– I NOU 2017:8 er det foreslått at saker etter barneloven og barnevernloven heretter bare skal behandles ved noen utvalgte tingretter, skriver ukas helgespaltist, Oddmund Enoksen.

Oddmund Enoksen er advokat og siviløkonom, SV-politiker og har språkhistorie som særlig interesse. 

Meninger

I NOU 2017:8 «Særdomstoler på nye områder?» er det foreslått at saker etter barneloven og barnevernloven heretter bare skal behandles ved noen utvalgte tingretter. I utgangspunktet er det tenkt på tingretter med minst 10 dommerårsverk.