Senterpartiet:

– Flyavgiftsøkningene peker rett til værs under denne regjeringen

Meninger

Håkon Kyllingmark fra Svolvær var samferdselsminister og igangsatte en storstilt utbygging av småflyplasser som tok over fra sjøflyene. «Kyllingmarkene» var og er en suksesshistorie.  En fremsynt høyremann som så at distriktene som leverte så stor verdiskapning til storsamfunnet også måtte ta del i utviklingen av flytilbudet.  Tilbudet sikret distriktsnorge sin forankring inn mot de større byene, og sikret kommunikasjon mellom distriktsdestinasjoner.

I dag driver høyre/frp regjeringen en avgiftspolitikk som gjør det stadig vanskeligere å drive småflytrafikken.  Lofotrådet har konkludert « I dag koster det på kommersielt drevne ruter vesentlig mer i avgifter Stokmarknes-Bodø, eller Svolvær til Tromsø enn Oslo til New York. Dette skriver Lofotrådets leder, Høyremannen og Ordfører i Vågan, Eivind Holst i et brev til Samferdselsdepartementet. 

Summen av avgiftspolitikken og det svake FOTrute-kjøpet gir et svært dårlig tilbud på eksempelvis Helgeland.

Nord i fylket kuttes det nå massivt i rutetilbudet fra Lofoten/Vesterålen mot Tromsø, og noe mot Bodø.  Flytilbudet fra Helgeland, særlig mot Bodø er blitt kraftig redusert fra Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen.  For å komme rundt i Nordnorge så må vi i en del sammenhenger nå ta turen om Værnes eller Oslo.  De funksjonelle «melkerutene» forvitrer på bekostning av direkteruter mot hovedstaden.

Fra samferdselsministeren heter det at Widerøe har registrert nedgang av passasjerer fra Ytre Helgeland mot Bodø.  Omtrent halvparten av dette gjelder helsereiser.  Samtidig øker helsereisene sørover.  Ministeren gjør ingen endringer eller forsøk på å forbedre situasjonen.

Flyavgiftsøkningene peker rett til værs under denne regjeringen. Håpet må være at nåværende høyre –ordfører i Vågan når frem til sin regjeringen med sine bekymringer.  Fremsynheten til Høyremannen Kyllingmark forvitres i prat om kommersielle ruter.  Unødige mange timer på flyplasser og lidelser for sykehuspasienter brukes som handelsvare.

Som representanter for Nordland Senterparti anser vi utviklingen i forhold til flytilbudet i fylket som utilfredsstillende.  På lik linje med nedtrekket til sjøverts samferdsel rammes nordlandssamfunnet. Nå kan det ikke hevdes at det ikke prioriteres i fylkeskommunen.  Det er dagens regjering som nedprioriterer Nordland.