Vegar Andreassen svarer Asle Sørdahl i Tinden-debatten:

– Javisst er jeg kunnskapsløs og har manglende innsikt

Vegar Andreassen svarer på Asle Sørdahls innlegg om Tinden.

Beate Johnsen og Vegard Andreassen fra Lofoten er skuffet over det som møtte dem i Tinden.   Foto: Innsendt

Meninger

Jeg setter stor pris på Sørdahls debattinnlegg i saken om Tinden. Det er viktig å belyse saken på en seriøs og konstruktiv måte for å kunne stake ut veien videre. Det er ingen tvil om at styret har gjort en formidabel jobb med å gjenreise plassen og uten deres innsats og dyktighet hadde oppgaven vært uoverkommelig nå.


Asle Sørdahl, Styreleder i Stiftelsen Tinden handelssted:

– Bærekraftig kulturminnevern

Styreleder i Stiftelsen Tinden Handelssted, tar et oppgjør med negativ presseomtale om Tinden den siste tiden.Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.Turistmagneten Tinden står stengt:

– Det gjør skam på Skjalg og hele historien til stedet

Vegard Andreassen og Bente Johnsen fra Lofoten er skuffet etter å ha vært på besøk i Tinden. – Vi kom for å få høre den spesielle historien om Skjalg og Tinden, og ble i stedet vist en filmsnutt om restaurering, sier Andreassen.


Javisst er jeg kunnskapsløs og har manglende innsikt. Denne innsikten håper jeg at styret kan gi meg( jeg er halvt vesteråling), og resten av vesterålingene gjennom åpenhet og debatt. Kunnskapen min om bygningsvern er også svært mangelfull. Likevel er jeg istand til å se at styret ikke har vært klart til å ivareta 50% av sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Å formidle stedets historie! Her skyldes det på ett styremedlem, men det er ikke er riktig da styret har felles ansvar, vi kan alle gjøre feil, men ingen andre har den kompetansen som Halmøy innehar! Den burde man ta vare på. For å løse den oppgaven som har blitt viet for lite oppmerksomhet siden starten må man ta vare på de ressursene en har.

Så har styret selv påpekt at en må ha inn flere medlemmer i styret som kan bidra til til å løse disse oppgavene. Derfor spør jeg stiftelsen hva som er gjort for å finne nye kandidater i det året som er gått siden Sørdahl uttalte offentlig, i august i fjor, at stiftelsen måtte/skulle starte dette arbeidet?

Jeg oppfordrer stifterne til å komme på banen sammen med styret og gi en felles uttalelse om veien videre. En seriøs debatt rundt dette kan kanskje være til hjelp i å identifisere mulige nye styremedlemmer, noe som jeg tenker er helt nødvendig. Jeg oppfordrer spesielt Vesterålskraft ved adm. dir. og Øksnes kommune ved ordføreren om å engasjere seg for å gi publikum et svar på veien videre.
 

Stiftelsen anker Tinden-dommen

Halmøys advokat: – Hadde håpet vi var ferdig med saken

Stifelsen Tinden Handelssted har anket Tinden-dommen.Frid Halmøys advokat, Morten Berg etter dommen:

– I praksis betyr dette at Frid gjeninntrer i styret i Stiftelsen

Frid Halmøys advokat, Morten Berg, er fornøyd med dommen i Vesterålen tingrett. Den gir Frid Halmøy styreplassen i Stiftelsen Tinden Handelssted tilbake.Stiftelsen ikke fornøyde – vurderer å anke

Stiftelsen Tinden Handelssteds advokat, Henning Brath, sier til VOL at de vil bruke tiden fremover for å vurdere en eventuell anke av Tinden-dommen.Konkluderer med at Halmøy-avsettelsen var ugyldig

Vesterålen tingrett har konkludert med at avsettelsen av Frid Halmøy fra Tinden-stiftelsen var ugyldig.Halmøys advokat i sluttprosedyren:

– Frid Halmøy har ikke satt til side styrevedtak og ikke opptrådt illojalt

De to partene la fredag frem sine sluttprosedyrer.– Frid sa hun følte familien hadde blitt lurt

Tidligere kultursjef i Øksnes, Hilde Johanne Hansen, stusset over at Frid Halmøy omtalte styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden ufordelaktig.Fakta om saken

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd,skapte overskifter i lokalmediene i juni 2017. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.

Oppretterne av stiftelsen er familien Halmøy, Øksnes kommune, Vesterålskraft Nett og Fortidsminneforeninga i Vesterålen.

I de gamle vedtektene hadde familien Halmøy rett til å utpeke ett styremedlem og varamedlem til styret. Dette var en rett tidsbegrenset til levetiden til barn av Skjalg Halmøy. Det siste av barna døde i august 2016, og stiftelsen har derfor vært nødt å gjøre endringer – og har i de nye vedtektene valgt å ikke vedtektsfeste at familien skal være med videre. Dette til tross for at barnebarn av Skjalg har et ønske om å være med videre i forvaltningen av det gamle handelsstedet.

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer Frid Halmøy og Asle Sørdahl med forklaringer i retten:

Halmøy: – Pappa likte ikke dette kommersielle

Frid Halmøy forklarte seg torsdag for retten i Tinden-rettssaken. Hun fortalte at hun ikke likte retningen stiftelsen tok Tinden i og at hun spesielt har hatt vanskeligheter med styreleder Asle Sørdahl. Styrelederen på sin side fortalte at en overtramp fra Halmøy sommeren 2016 var så alvorlig at styret ikke hadde anneet valg enn å fjerne henne.– Overtrampet fra Halmøy var så alvorlig at vi ikke hadde noe valg

– Pappa likte ikke dette kommersielle. Han likte ikke hvordan folk ble møtt.


Ord mot ord om sentral hendelse

En hendelse omkring Arctic Sea Kayak Race står sentralt i striden mellom Frid Halmøy og Stiftelsen Handelsstedet Tinden.I dag skal Tinden-saken opp i retten

Tinden-rettssak for full sal

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. I dag starter rettsaken.Partene tause før rettssak rundt Tinden-avgjørelse

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Hverken Halmøys eller stiftelsens advokater ønsker å forhåndsprosedere saken.Styrestriden i Tinden fortsetter i retten:

Frid Halmøy har tatt ut søksmål

Striden om Stiftelsen Handelssted Tinden fortsetter. 19. og 20. april skal Vesterålen tingrett behandle et søksmål fra Frid Halmøy.

 

Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer

Stiftelsestilsynet har godkjent Stiftelsen Handelsstedet Tindens vedtektsendringer, som innebærer at familien Halmøys rettigheter strykes.Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.