– Vesterålen trenger ikke lokaliseringsdebatter som allerede er tatt

Hadsel Høyres ordførerkandidat går i dette innlegget i rette med Bø-ordfører Sture Pedersen, Høyre, som har tatt til orde for å flytte legevakten fra Stokmarknes til Sortland.

Trond Holten mener at lokaliseringsdebatten om legevaktkontoret er helt unødvendig. 

Meninger

Vesterålen legevakt er resultatet av en debatt som allerede er tatt. Lokaliseringen er valgt på bakgrunn av en god og faglig argumentasjon.

I 2014 ble den gang, Norges mest moderne småsykehus åpnet i Vesterålen. Sykehuset var skreddersydd for behovene i Vesterålen, og interkommunal legevaktsordning var en del av skreddersømmen. Langsiktige husleieavtaler ble inngått og man har i dag en praksis og samhandling med sykehuset som er bygget opp over år, og som fungerer utmerket.

Samarbeidet med Nordlandssykehuset er utrolig viktig i mange sammenhenger, eksempelvis i tilfeller hvor legevaktsleger er i tvil, og hvor det er behov for en medisinfaglig vurdering fra spesialisthelsetjenesten.

For de sykeste og mest sårbare pasientene som må innlegges, er det godt å slippe enda en biltur - og i stedet trilles rett over gangen i sykehuset.

Interkommunale samarbeid i Vesterålen har vist seg være et gode for regionen. Dagens legevakttilbud må videreutvikles i samlokalisering med spesialisthelsetjenesten på Stokmarknes som et trygt, stabilt og forutsigbart tilbud for hele regionens befolkning.