– Ting som er for godt til å være sant, er ofte det, mener Robert Svendsen:

– En glad laks!

Uttrykket er hentet fra svensk - faktisk, og henspeiler på en fyr, en kar som er glad.

Laksemillioner: – For en kommune presset på økonomi, skal det MYE til å tørre å si nei til etablering av oppdrett i åpne merder. Slik sett øker Havbruksfondets millioner trykket på lokalpolitikerne til å si ja til havbasert oppdrett, skriver Robert Svendsen i dagens spalte. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/Scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

Meninger

Vel - mye tyder på det motsatte.

Laksedebatten raser som aldri før. Partier sponses av laksebaroner, havbruksfondet har hatt sin første utdeling av 110 millioner til vesterålskommuner i knipe, brønnbåter dumper hydrogenperoksid, både fortøyd til merda og ikke fortøyd til merda.


Ga hemmelig pengegave til Frp

Fem av selskapene til Nordlaks-eier Inge Harald Berg, ga i fjor 9.990 kroner hver til Nordland Frp. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig.

 

Gift for andre arter, er det okke som. Laks rømmer, både fra rømningssikre havmerder og ikke rømningssikre merder. Opp i nærmeste vassdrag går de og møter sine ville artsfrender de helst ikke burde møte, og gjør det de helst ikke bør gjøre. Dele sine gener…

Det politiske målet er også tydelig, mer merder i norske fjorder, mer laks i merdene som igjen skal gi mer penger til regioner, kommuner og investorer. En femdobling av produksjonen er visst ønskelig, koste hva det koste vil. Det er ingen grenser for hvor mye og hvor bra det skal gå.


Berg til DN: – Vil ha en lav profil

Inge Berg forteller til Dagens Næringsliv at årsaken til hemmeligholdet rundt pengegavene til Fremskrittspartiet var fordi han ville holde en lav profil.

 

Ting som er for godt til å være sant? - er ofte det.

Norsk laks i åpne merder er per i dag en risikosport, og har vært det lenge. Biologisk avfall, plast/mikroplast, genetisk avfall, gift i fjorder, men så lenge noen tjener gode penger og pengene drypper på klokkeren, kommunen, holder alle kjeft, folk er faktisk glade.

Vi kan lese artikler i lokalpressen om hvilke flotte tiltak pengene kan brukes til. Lødingen slipper å komme på ROBEK-lista! Og det er lett å forstå at dette høres ut som søt musikk. Jeg forstår det, men aksepterer det ikke.


Tidenes utbetaling til Vesteråls-kommunene

Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 

Andøypostens leder etterlyste nylig oppdrett i Andøy for å få en del av havbruksfondkaka. Andøy er i dag den eneste Vesterålskommunen uten oppdrett. Det kunne sikkert hjulpet på kommunekassa, men er det verdt prisen? Vil vi i Andøy, kommunen i Norge med ansvaret for flest lakseførende vassdrag i en og samme kommune, et fantastisk fiskerikt fjordsystem i Andfjorden, risikere denne verdien for en bit av havbruksfondet? Eller skal vi gjøre som kommunestyret i Andøy nylig faktisk gjorde?


Inge Berg reagerer på stormen rundt pengegaven til Frp:

– Jeg ga akkurat samme sum, på samme måte, til Høyre. Så dette er ikke unikt for Frp

Inge Berg synes omtalen og stormen rundt pengegaven til Fremskrittspartiet har gått over alle støvelskaft. Han sier også at samme sum ble gitt til Høyre. Inge Berg

 

Vi vedtok en reguleringsplan for landbasert oppdrett av laks på Kvalnes her i Andøy. Mindre sykdom, ingen rømming og kontroll på avfallet. Dette reduserer mye av den risikoen omgivelsene må bære ved konvensjonelt oppdrett. Så hvorfor er det så vanskelig å gjøre ting rett?

Penga rår. Så enkelt. Minst mulig kostnad per kilo produsert fisk, gir størst avkastning for investorer, eiere og nå kommuner. For en kommune presset på økonomi skal det MYE til å tørre å si nei til etablering av oppdrett i åpne merder.

Slik sett øker Havbruksfondets millioner trykket på lokalpolitikerne til å si ja til havbasert oppdrett. Oppdrett eller nytt sykehjem vil bli satt opp mot hverandre i små-kommuner langs kysten. Det blir vanskelig for de aller fleste å si nei.


Tom-Christer Nilsen i Høyre om Nordlaks-pengegaven:

– Mottaker av pengene som må bære konsekvensene

Tom-Christer Nilsen sitter i Næringskomiteen for Høyre. Han mener pengegaven fra Nordlaks vitner om et forsøk på å omgå regelverket.

 

Det er på tide å regulere næringa. På lik linje med alle andre næringer i Norge. Spesialbehandlingen av næringen må ta slutt. For ingen tar per i dag kostnaden for ulempene oppdrettsnæringen har på sine omgivelser. Ingen rydder opp etter næringa når det forsøples med lakselus, gener, lusemiddel eller plast. Denne kostnaden er det ingen som bærer. Ikke rart at laks i butikken er billig mat.


Øksnes Høyre:

– Pengene må brukes på å utvikle næring

Øksnes  får 22,3 millioner fra Havbruksfondet i 2018. Øksnes Høyre mener pengene må bruket til å utvikle næring i kommunen.

 

Oppdrett må på land, avfall behandles og oppdrettet gjøres rett. Først da vet vi den egentlige prisen per kilo laks.

Dagens ordtak er ikke et ordtak i rette forstand men et visdomsord. Vi skal over dammen og til de amerikanske urfolk:

«Først når det siste treet er kuttet ned, først når den siste elven er forurenset, først når den siste fisken er fanget, først da vil mennesket finne ut at penger ikke kan spises.»

Dette innlegget sto på trykk i spalten "På en fredag" i Andøyposten 14. september.