– Vi trenger ingen ny kurs, Ap

Meninger

Det går godt i norsk økonomi. Veksten er solid, bedriftene investerer mer og ansetter flere – over hele landet. Ap, Sp og SV mener likevel Norge trenger en annen kurs enn den politikken som har ført til dette.


Regjeringen la nylig frem forslaget til neste års statsbudsjett. De av oss som trenger litt ekstra hjelp vet at velferd er mer enn summen av enkeltytelser på statsbudsjettet. Budsjettet inneholdt både robuste sosiale løft for lavinntekts barnefamilier og tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet.


Etter fem år med borgerlig regjering slår Statens arbeidsmiljøinstitutt fast at Norge fortsatt er helt i front når det gjelder arbeidsmiljøstandarder. Ni av ti arbeidstakere er fornøyd med jobben sin. Stadig færre utsettes for tunge fysiske belastninger og risiko på jobb eller har ubekvem arbeidstid. Mens ni prosent av norske sysselsatte hadde sykefravær på mer enn 14 dager i 2003, var dette redusert til fem prosent i 2016. Ap etterlyser likevel en ny kurs og mer regulering av bedriftene som betaler for velferden vår.

 
Investeringene i samferdsel binder Norge bedre sammen, og mer klimavennlig transport gjør hele landet grønnere. Deler av Norge mangler faktisk arbeidskraft fordi næringene går så det suser. Hele landet er tatt i bruk, færre gårder legges ned og optimismen råder. Men Sp sier de vil ha en ny kurs. Da de selv satt i regjering ble for øvrig antall heltidsbønder nesten halvert.


Flere unge fullfører videregående skole, rekordmange får lærlingkontrakter og fraværstallene på skolen går ned. SV krever likevel en ny kurs og vil snu tiden tilbake til da de styrte skolepolitikken.


Noen er mest opptatt av skatte- og avgiftslettelser, som i år er på snaue 1,1 milliarder kroner. Til sammenligning øker bistandsbudsjettet alene med omkring 1,9 milliarder til hele 37,8 milliarder.


Norge er et av landene med minst økonomisk ulikhet. Inntekt, livskvalitet og levekår er jevnt fordelt, og det offentlige tjenestetilbudet bidrar til å utjevne ulikhet. Klimagassutslippene går ned, og omstillingen av norsk økonomi er i gang. Slik får vi flere ben enn oljenæringen å stå på i fremtiden. Helsekøene er redusert og flere behandles raskere. En inkluderingsdugnad er satt i gang for å bruke oppgangen i norsk økonomi for å inkludere flere i arbeidslivet.

  

Det er fortsatt oppgaver som står uløste eller som kunne vært løst bedre. Også nå når nesten alle piler peker oppover. Oppgangen i norsk økonomi har ikke kommet av seg selv. Stø kurs gir rom for både korrigeringer og mer fart. En ny rødgrønn kurs er det siste Norge trenger nå.