Rolf Magnar Johnsen med tilsvar til politikerne i Hadsel

– Byggfag og KEM hører hjemme på Sortland

Meninger

Høyt ærede politikere i Hadsel!

I innlegg på Vol den 26.11. kommer dere med mange argumenter for at byggfag og KEM bør ligge på Melbu.


Uttalelse fra et samlet politisk miljø i Hadsel kommune:

– Byggfag hører hjemme på Melbu

– Skolefaglige og økonomiske argumenter tilsier at Byggfagene og KEM hører hjemme på Melbu.

 

Jeg ønsker å kommentere noen av disse påstandene:

 • Det at Melbu en gang i tiden var den viktigste utdanningsinstitusjonen for yrkesfag i Vesterålen og Lofoten er noe som har endret seg drastisk.
 • I dag er Melbu en periferi i skolesammenheng i Vesterålen.
 • KEM og byggfag har eksistert på Sortland i ca. 40 år , og er blitt godt innarbeidet som tilbud for ungdom fra hele regionen.
 • I de siste årene har søkere til byggfag på Melbu gått dramatisk ned. På Sortland derimot, har søkertallet vært jevnt stigende; noe som resulterte i at Utdanningsrådet i Nordland Fylke i fjor innstilte på at Sortland skulle videreføres , bl.a. ut i fra stabilt og stigende søkertall.
 • KEM har gode og tidsmessige lokaler på Sortland, man har en solid og dyktig lærerstab, og Sortland videregående skole leverer varene!
 • En leder i en kjent entreprenørbedrift i regionen sa en gang til meg at det som Byggfag på Sortland videregående skole leverer er «kremen»  blant våre fagarbeidere!
 • Dette klarer skolen å levere på tross av at Hadsel fremstiller det som noe negativt at man leier lokaler. Ja, man leier lokaler «midt i smørøyet» for elevene – i Vestmarka industrifelt -  med nærhet til en rekke bedrifter innen fagfeltet. Dette er en fordel som langt på vei oppveier de påståtte leiekostnader.
 • Så vidt jeg vet koster det vel noe å drifte og vedlikeholde bygningsmasse på Melbu også – ikke minst det å skulle forsvare en investeringskostnad på nærmere 15 mill. – en hall som ble åpnet med bar en håndfull elever som brukere i sin tid!
 • Det er derfor noe panikkartet over dette – at dere nå ønsker å tvangsstyre utdanningen bort fra det naturlige skolestedet i Vesterålen – for å kunne forsvare de kostnader som Nordland  Fylke har påført seg selv.
 • Når man opplever skrikende behov i næringslivet for fagarbeidere innen byggfag, blir det for dumt å legge ned ei linje som fungerer godt og som leverer gode lærlingekandidater.
 • Sortlands sentrale beliggenhet er for mange elever veldig avgjørende når de velger skolested. Elevene pendler ikke bare fra Sortland  til Melbu – slik dere ønsker det. Vi har en stor region med et omland der elever fra både Øksnes , Bø , Andøy og Lødingen ønsker å kunne dagpendle til regionsenteret for å få en kortest mulig pendling til utdanningsstedet.
 • Deres egen ordfører sa nylig i et møte på Sortland at vi må ikke gjøre dette til en lokaliseringsdebatt. Det er jo nettopp det dere har gjort , med ordfører og varaordfører i spissen!
 • Dere har valgt å overse de klare innstillinger som ble gjort til Fylkestinget i fjor høst , og presser på for at Melbu skal være stedet for utdanning innen byggfag –stikk i strid med de kriterier som legges til grunn for nedleggelse og opprettelse av linjer!
 • At Utdanningsrådet har gjort «knefall» for dette presset, er etter min mening sterkt beklagelig.
 • Et samlet næringsliv – både arbeidsgiver- og  arbeidstakersiden – går inn for at Sortland fremdeles må opprettholdes som utdanningssted for byggfag.
 • I tillegg har de andre kommunene i regionen v/ ordførerne gitt et tydelig signal gjennom et leserinnlegg i bladet Vesterålen lørdag den 02.12. gitt et tydelig signal i så måte. De tenker mer på elevenes tilgjengelighet på utdanningstilbud – og legger ikke nostalgiske forestillinger om Melbu som utdanningssenter til grunn.
 • Jeg mener det er på tide at dere vurdere forholdene ut i fra hva som er best for elevene – og ikke det at en lokalisering i regionens periferi skal ha første prioritet!