Toine C. Sannes, nestleder Miljøpartiet De Grønne i Nordland

– Nordland Fylkesting svikter miljøet

Meninger

Nordland Fylkesting vedtar torsdag budsjett for 2019. Miljøpartiet De Grønne sin eneste representant har flere ganger tatt til ordet for at fylket må styres også av et klimabudsjett, men er like mange ganger blitt avvist av posisjons partiene og Fylkesrådet.

På Stortinget har Arbeiderpartiet og SV gått sammen med Miljøpartiet De Grønne om å kreve at hvert statsbudsjett fremover må følges av et utslippsbudsjett for hver sektor. I Nordland Fylkesting er de to posisjonspartiene enige om at fylkets budsjett IKKE skal følges av et utslippsbudsjett. Det virker som at Arbeiderpartiet og SV i Nordland har overlatt ansvarlig klimapolitikk til sentralmakta, og det er uforståelig sett i lys av de globale utfordringene vi står overfor. Globale utfordringer som også vil få store konsekvenser for oss som bor i nord. FN sitt klimapanel har slått fast at vi har 12 år på oss, på å sørge for at den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5 grad. Når dagens førsteklassinger blir myndige og får stemmerett, er det mest sannsynlig for sent. Og da må dagens unger forberedes på å vokse opp i en verden totalt ulik den vi har i dag.

Arbeiderpartiet, SV, SP og KrF ønsker ikke at kyst og industrifylket Nordland skal ha en forpliktende plan for utslipp, slik som de fleste andre fylker. Nordland befester dermed sin posisjon som gammeldags klimasinke, og fører en politikk som er lite fremtidsrettet.

Hordaland fylkeskommune har i sitt klimabudsjett vedtatt å halvere utslipp fra kollektivtrafikken. Akershus sitt klimabudsjett inngår som en del av den ordinære økonomiplanen. Det er to år siden at Miljøpartiet De Grønne sin representant i Trøndelag Fylkeskommune fikk et enstemmig vedtak på innføring av klimabudsjett for «å nå fylkeskommunens klimamål og plassere ansvaret for gjennomføring tydelig i fylkeskommunen». Lista er lang over fylker som tar klima ansvar gjennom å styre etter et klimabudsjett. Nordland ønsker ikke å være på den lista.


Miljøpartiet De Grønne styrer Oslo, sammen med Arbeiderpartiet og SV. Oslo får internasjonal oppmerksomhet for sin ambisiøse klimapolitikk og er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. I hovedstaden viser AP og Raymond Johansen, støttet av SV og MDG, oss og verden hvordan en ambisiøs klimapolitikk skal føres. I Nordland viser AP og Thomas Nordvoll, støttet av SV, oss hvordan man kan droppe å føre en seriøs klimapolitikk.

Miljøpartiet De Grønne vil alltid være miljøpartiet. Vi forstår at små partier må inngå kompromisser, for å sitte ved maktas bord. Det er helt naturlig, sett ut fra hvor mange velgere de små partiene representerer. Det ser vi at Venstre må i regjering, og det ser vi på de små partiene i Fylkesrådet i Nordland.


De Grønne sitt løfte til velgerne, er at vi aldri vil kompromisse på klima og miljø. Klimasaken er vår tids viktigste sak. Skal vi gi våre barn en forutsigbar framtid, så er det nå det avgjøres. Jeg stjeler Espen Barth- Eide sitt utsagn: «det er vi som lever i dag, som avgjør om de neste generasjonene får en sjanse». De store politiske skillene i den vestlige verden går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. Mellom å ta globalt ansvar og tenke nytt, eller å rygge unna. De Grønne har aldri vært viktigere for norsk politikk enn vi er i dag. Nordland Fylkesting må skjerpe seg kraftig.