Wilhelm Aronsen

– Sett mannen i forvaring

Meninger

Tida går, og vi blir stadig servert nye sider av det politiske spillet i landet vårt. Et lite tilbakeblikk på de siste ukene, bygger opp om de opplevelsene en har hatt de siste par årene.  Det er ikke vanskelig å se den store avstanden som er mellom politisk retorikk og praktisk politikk - uten at det ser ut til å bekymre våre rikspolitikere. De virker å være svært godt fornøyd med seg selv, og mener vel at da bør folk flest også være det. Selv må jeg tilstå at det jeg ønsker å kommentere i dette innlegget, forsterker den reduserte tiltroen jeg etter hvert har fått til mange politikere:

FRP OG KREKAR.

Igjen er Mulla Krekar blitt et problem, dette i forbindelse med eventuell utlevering til Italia, og komedien fortsetter. For 16 år siden ble han utvist fra Norge, og da han ikke var sendt ut av landet noen år senere, var Siv Jensen svært kritisk til en regjering som ikke hadde gjennomført sitt eget vedtak: Sett mannen i forvaring til vi kan sende han ut. Vi kunne nesten høre applausen for Siv som en handlekraftig politiker. Men det var før Frp kom i regjering og selv satt med den makten de hadde beskyldt andre for å ikke bruke. Selv om de har hatt justisministeren i mange år, er Krekar fortsatt i landet.  Ordbruken kan være tydelig og klar, men det stopper der.

HØYRE OG ØKONOMISK ANSVARLIGHET

Det største regjeringspartiet har i alle år gitt uttrykk for å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Da Frp for noe år siden ville bruke oljepenger utover handlingsregelen, sa Høyre «nei, slikt gjør en da ikke». Nå vurderer Høyre, i regjering, å ikke følge handlingsregelen – da de trenger 20 milliarder ekstra til Helge Ingstad og nytt regjeringskvartal. Med Stortingsgarasjen i friskt minne, kan en bare tenke seg hvor mye mer enn de foreslåtte 20 milliarder det vil bli behov for. Oljepengebruken har økt med 37 % siden Erna overtok som statsminister. En gunstig økonomisk utvikling har gjort dette mulig innenfor handlingsregelen, men nå trenger de enda mer, og da er det bare å «finne en løsning» og deretter ei forklaring som en serverer velgerne.

Det slår meg at samtidig som regjeringen bevilger seg selv ekstrapenger når de trenger det, gjør de akkurat det motsatte med kommunene ved å redusere mulighetene til å skrive ut eiendomsskatt - fra 0,7 til 0,4 promille. Det er selvsagt stemmer å hente på å redusere skatter, og selvsagt enklere når det ikke får konsekvenser for eget budsjett. Nå har regjeringen fratatt kommunene muligheten til å justere egne inntekter i samsvar med de tilbud de ønsker å gi sine innbyggere.

Dersom et kommunestyre har vedtatt en eiendomsskatt på f.eks. 0,6 promille fordi det gir dem mulighet til å gi de ønskede tjenestene til de som er bosatt i kommunen, så har regjeringene nå sagt at det får de ikke lov til. Og så overlater de selvsagt til kommunestyret å fortelle innbyggerne hvilke tjenester de nå må redusere. Dette er et av signalene den nye regjeringen sender til kommunene, og kommunestyrene får "frihet" til å velge hvilke reduksjoner de må gjennomføre. Dette er en av "gavene" fra flertallsregjeringa til kommunene.

SPILLET RUNDT NY REGJERINGSPLATTFORM.

Spillet rundt danninga av firepartiregjeringa har heller ikke medvirket til å øke tilliten til politiske prosesser. Jeg oppfattet, ut fra medias dekning av saken, at Høyre bad Krf stille spørsmål om abortloven, så ville Erna gi et positivt svar til Ropstad, og så kunne han i neste omgang bruke dette for å overtale Krf-medlemmer til å velge Erna i stedet for Jonas.  (Det er ikke bare i krig og kjærlighet at alt er tillat - det gjelder tydeligvis også i politikken.)  For å gå inn i regjering, fikk Krf "vetorett" mot endringer i bioteknologiloven - dette selv om alle de 3 andre partiene var uenige.

Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant fra Frp i Aust Agder, uttalte under forhandlingene at det ikke var aktuelt å godta Krf`s ønsker om endringer i abortloven. Da Krf hadde fått gjennomslag for slike endringer, sa hun, ifølge Agderposten, at hun ikke så dette som noe problem. Dersom noen ønsket eggdonasjon, kunne de bare reise til Danmark og få det gjort der.

For å rettferdiggjøre at Venstre hadde vært med og gitt Krf "vetorett" på dette området, sa Skei Grande at dette bare var en midlertidig endring.

Jeg skal ikke gå nærmere inn på det som ellers ble sagt i "kampens hete", men det bidrog ikke akkurat til å øke respekten for mange toppolitikere

SKANDALEHELIKOPRENE

Selv om en tidligere luftforsvarssjef sier at luftforsvaret ikke ønsket skandalehelikopteret NH 90, er det ingen av de aktuelle forsvarsministrene som tar selvkritikk. De legger skylda på forsvaret som de mener ønsker helikoptrene. Så får det være opp til oss på grasrota å velge hvem vi vil tro på. Det virker i alle fall som alle forsvarsministrene peker på noen andre når det gjelder ansvaret for det som skjer på deres "vakt.

SLUTTORD

Registrerer at Statsministeren reiste til Venstremøte i Trondheim for å fortelle hvor positivt samarbeidet er mellom regjeringspartiene, mens Skei Grande satt i Oslo og gremmet seg over at Venstre har vært nødt å godta at Krf styrer bioteknologiloven på tvers av det Venstre mener, og Krf og Frp er allerede uenige om oppfølging av regjeringserklæringa når det gjelder returavtaler og bruk av bistandsmidler. Joda, alt tyder på harmoni i samarbeidet. I tillegg har Erna også vært på kaffebesøk hos Krf- Ropstad sine foreldre. Ingen kan vel da forvente at hun også skulle ha tid til å møte folk på Andøya. En velger selvsagt det som er viktig når en skal ut å reise.

Det slår meg at om få måneder skal disse politikerne reise landet rundt for å overbevise oss om hvor troverdige og samarbeidsvillige de er.