«Å misforstå sin rolle totalt»

Yngve Hansen, leder i Øksnes Arbeiderparti.  Foto: Tone M. Sørensen

Meninger

Torgeir Larsen viser med all tydelighet i sitt innlegg på VOL 16. april at han har misforstått sin rolle som leder at teknisk utvalg totalt. Larsen er ikke folkevalgt til sin rolle som leder av Teknisk Hovedtvalg (TU). De eneste som er folkevalgt er representantene i kommunestyret.

TU er et hjelpeorgan for kommunestyret. De er valgt av partiene/ fraksjonene i ut fra balanseforholdet på disse i kommunestyret. Det er disse de representerer i utvalget, for det er disse som har valgt dem. I Arbeiderpartiet så har vi vedtekter som sier hvordan man skal forholde seg når man representerer partiet. Det skulle bare mangle, det er mange medlemmer man representerer.

I den omtalte dispensasjonssøknaden så har Larsen rett i en ting, saken var behandlet i medlemsmøte i god tid før den kom opp i TU. Det var basert på en vurdering på at ingen nye momenter var tilkommet siden behandlingen i kommunestyret. Om Larsen var uenig i denne vurderingen så hadde han valget om å be om en ny partibehandling. Han kunne også utsatt saken i TU om det fremkom nye opplysninger i selve møtet. Det gjorde han heller ikke.

I stedet valgte altså Larsen å gå mot ikke bare medlemsmøtet i sitt eget parti, han valgte også å gå mot det som kommunestyret hadde vedtatt i saken. Vedtaket ble som kjent opphevet av Fylkesmannen fordi TU ikke kunne gjøre dette.

Det vi da sitter igjen med er at Larsen i denne saken har brutt vedtektene til partiet som har valgt ham som sin representant, og han har brutt med vedtak gjort av det kommunestyret som har valgt ham til posisjonen. Det er ikke å forholde seg til lover og regler som Larsen hevder han har gjort hele veien. Det er hevet over enhver tvil.

Når man bruker sin rolle til å heve seg langt over de man har blitt valgt til å representere og heller velger å representere enkeltindivid, i dette tilfellet utbygger i Kjærlighetshaugen, så er det langt fra demokrati. Det er å misbruke den makten og den tilliten man har fått.